10.6 C
Dobříš
Sobota, 6 června, 2020

Změna systému placení za odvoz komunálního odpadu v roce 2020

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše byla dne 12. prosince 2019 vydána obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,...

O co usiluje nový starosta

Vážení spoluobčané, od března budu působit jako nový starosta města Dobříše. Rád bych Vám tedy krátce představil sebe i to, o co budu v našem městě usilovat. Původem...

Rozšíření pytlového svozu odpadu od všech rodinných domů v Dobříši

Harmonogram svozu odpadu od rodinných domů v roce 2019 Jednoduché a pohodlné –...

Změny ve shromažďování tříděného odpadu v Dobříši od 1. 1. 2019

Sklo barevné a čiré již netřídíte odděleně – obojí patří do jednoho kontejneru na tzv. směsné (barevné) sklo....

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Program: Zahájení Schválení programu Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše Volba nového člena Rady města Dobříše Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše Zápis z...

Tajemník městského úřadu Dobříš Bc. Radek Řechka v reportáži pro Moderní obec...

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne...

Dokončení 1. etapy modernizace sportovní haly

V lednu 2018 byla dána opět do provozu sportovní hala, ve které proběhla první část modernizace. Za účelem zvětšení hrací plochy bylo zbouráno stávající...

Městský úřad má nového tajemníka

JUDr. Jan Horník, Ph.D., je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V únoru...

Rekonstrukce chladicího zařízení – zimní stadion Dobříš

Reg. č.: CZ.05.3.23/0.0/15_018/0002082 Dne 5. 4. došlo k předání staveniště k akci Rekonstrukce zimního stadionu Dobříš firmě ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., která se stala vítězným uchazečem...

Venkovní učebna s naučnou přírodní zahradou

• Celková cena projektu: 585 000 Kč   Výše dotace: 394 976 Kč• Cena stavby učebny: 383 760 Kč   Zhotovitel: Ing. arch. Miloslav Vajtr, V...