První čtvrtletí školního roku za námi

Ilustrační foto, zdroj freepik.com. @ gpointstudio


Školní rok se rozběhl a v průběhu listopadu se většina rodičů sešla s učiteli a společně hodnotili zvládnutí prvního čtvrtletí školního roku.
Věřím, že u většiny bylo setkání v poklidné a přátelské atmosféře. Byli jste rádi, že vaše dítě školu zvládá dle svých schopností, dovedností a s vaší podporou. Někteří žáci mají problémy se zvládnutím školy, učiva, dodržování pravidel a povinností, s plněním povinné školní docházky. Učitelé vás seznámili s možností využít školská poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP), zdravotní služby – odborné lékaře, popřípadě další organizace a úřady, které vstupují do této problematiky.

Rodiče, je třeba si uvědomit, že základní škola je pouze jedno z prostředí, kde se vaše dítě učí, získává schopnosti, dovednosti do života.
Žáky, kteří letošní školní rok splní povinnou školní docházku – základní vzdělání – s jejich rodiči čeká důležitý krok do života. Po povinném základním vzdělávání mají žáci možnost pokračovat v přípravě na povolání, profesi na středních školách. K výběru oboru a chtění pokračovat v dalším vzdělávání je důležitá motivace, zájem o začlenění do společnosti.

Pokud Senát schválí novelu školského zákona, bude přijímací řízení v roce 2024 s novými pravidly. Nejdůležitější bude podat přihlášky do prvního kola včas. Termín podání maximálně třech přihlášek je v návrhu novely do 20. 2. 2024 písemně, elektronicky. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné zajistit k přihláškám doporučení školského poradenského zařízení na obory pro tyto žáky.
Střední školy nabízejí možnost seznámit se s nabídkou oborů, požadavků k přijímacímu řízení a provozu školy ve dnech otevřených dveří.

Mgr. Eva Burešová, zastupitelka ANO 2011Předchozí článekKultura – prosinec 2023
Další článekAktualizovaná koncepce vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku: spojení sil mezi školami a neziskovými organizacemi