Zprávičky z mateřské školičkyNový začátek Mateřské školy Stará Huť

S příchodem 1. září přišel další školní rok a přinesl Mateřské škole ve Staré Huti nový začátek nejen příchodem dětí, které započaly docházku, ale také změnou celého pedagogického týmu. Nesmíme opomenout, že školka byla po delší dobu pozastavena v chodu z důvodu onemocnění Covid, a tak zářijové setkání bylo pro všechny děti tak trochu nové a přineslo jim mnoho změn. Nový pedagogický kolektiv se představil rodičům den před zahájením školního roku na informativní schůzce a první školní den se věnoval svěřeným žáčkům laskavým přístupem, partnerským vedením a výběrem vhodných aktivit a činností, které dopomáhaly ke snazší adaptaci žáků na předškolní prostředí.

Paní učitelky navázaly na tradice školky, ale jejich poselstvím je také přinést něco inovativního a progresivního. Hlavním cílem je poskytnout všem dětem kvalitní předškolní vzdělávání probíhající v příjemné, bezpečné, přátelské a tvůrčí atmosféře, kde všichni zúčastnění zastávají důležitou funkci a tvoří celek, který přispívá k dosažení takové školky, kterou děti mají rády, a kde učitelé pracují s radostí a nadšením.

V mateřské škole jsou v tomto školním roce tři třídy. V hlavní budově jsou dvě třídy, Sluníčka a Srdíčka s kapacitou 47 dětí a v budově bývalé školní družiny základní školy se nachází třída Pastelky s kapacitou 13 dětí. K této třídě patří také zahrada a zahradní nábytek. V hlavní budově mateřské školy jsou dvě herny, samostatná ložnice a jídelna, kde se stravují i děti ze základní školy. Časový harmonogram školní jídelny je přizpůsoben tak, aby nedocházelo ke střetávání dětí z MŠ a dětí ze ZŠ. Mateřská škola nyní nemá k dispozici školní zahradu z důvodu stavby nové MŠ a jídelny, která bude zakončena v březnu 2021. Pro pobyt venku je využívána zahrada u budovy bývalé školní družiny a hřiště u školy. Děti mají k dispozici sportovní náčiní na fl orbal, kroket, fotbal, tenis, badminton, švihadla, obruče, gumová skákadla, různé druhy míčů, odrážedla, houpačky a hračky pro spontánní hry dětí.

Děti se vzdělávají dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jehož cílem je přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a tato vývojová specifika respektovat se zaměřením na prožitkové učení. Důležitým cílem pro nás je, připravit dětem dobrý start do školy a vést je zajímavými činnostmi k celoživotnímu učení.

Motto naší školky zní „V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem”. Pro pedagogický tým je velmi důležité, aby se děti ve školce cítily šťastně a bezpečně, a to vše s ohledem na jejich individualitu. Chceme být školkou, kam děti a jejich rodiče chodí rádi.

Za pedagogický tým
Mgr. Monika TopinkováPředchozí článekSpolečenská kronika – říjen
Další článekZákladní škola