Společenská kronika – říjen

Zdroj: pixabay.com


Blahopřání

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum pánové Václav Skůček, Lubomír Procházka a Jan Vrba.

Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti za milou návštěvu paní Anně Pechanové a Jaroslavě Březinové, gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Cihelková Naděžda

Děkuji za blahopřání, dárky a květiny k narozeninám. Děkuji členkám SPOZ, kamarádkám a spolucvičenkám za pomoc při oslavách mých narozenin.

Jana Skůčková

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti, jmenovitě paní Anně Pechanové a paní Lence Kubátové, za gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Eva Beinová


Vzpomínka

Dne 10. října 2020 by se paní Aloisie Mrázková dožila 100 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi na naší maminku.

Jana a Jindřiška
s rodinami

paní Aloisie Mrázková

Odešel Pepík Půža

V sobotu 12. 9. 2020, ve věku 84 let, zemřel dlouholetý hráč oddílu české házené Stará Huť Josef Půža. Přestože občan Dobříše, byl jedním z posledních žijících členů generace házenkářů, která se zasloužila o oživení házené ve Staré Huti v roce 1961. Byl veselé povahy, vždy plný optimismu nejen na hřišti, ale i mimo něj. A i když se prohrávalo, dokázal zvednout v mužstvu náladu a sebevědomí. Jako utočník nebyl výrazný střelec, ale zato svými vtipnými „kousky” při utkáních bavil nejen sebe, spoluhráče, ale i diváky. Bylo na něm vidět, že se sportem baví, ať to byla házená, kopaná nebo volejbal. I později, už jen jako divák a fanoušek, komentoval trefně a s humorem dění na hřišti. Dodnes vzpomínáme na jeho „hadráky”, které vyráběl na fotbálek v tělocvičně, v době zimní přípravy. A nezapomenutelné jsou i jeho sportovní historky. V našich myslích a srdcích zůstane tím Půžou, kterým se po celý svůj život snažil být. A na takové se nezapomíná. Proto nejen za ty házenkáře, co s ním měli čest hrát, ale i za všechny ty, co ho znali, čest jeho památce.

Za oddíl NH Jan StambergPředchozí článekSetkání s pohádkovou babičkou
Další článekZprávičky z mateřské školičky