Základní škola…tak a máme po prázdninách

Letošní rok 2020 je naladěn na divné vlně. Všechny nás ohrožuje COVID-19, musíme dodržovat všechna hygienická i bezpečnostní opatření doporučená ministerstvem zdravotnictví. Snažíme se nepodlehnout a zvítězit.

Školní rok 2020/2021 začal za chladného počasí v úterý 1. září. Zahájení, přivítání a šerpování prvňáčků proběhlo před školou za účasti zástupců obecního úřadu Staré Huti, rodičů, prarodičů a přátel školy. Prvňáčci se do školy velmi těšili a to ještě nevěděli, že na ně čeká cirkusová třída s principálem Mrkvičkou, který jim bude po celý rok zadávat úkoly ve svém šapito.

Od 4. září 2020 žáci 3. ročníku budou jezdit na plavecký výcvik do Příbrami. 9. září se uskutečnily třídní schůzky, aby se rodiče včas dozvěděli, jak bude probíhat a co mohou očekávat v tomto školním roce. 15. září 2020 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili preventivního programu na téma kyberšikany „Piráti útočí”. Tento pořad byl velice zajímavý a žáci si sami vyvozovali pravidla chování na netu.
Koncem měsíce září proběhnou ve třídách volby do žákovského parlamentu. Parlament na naši škole funguje již několik let a podílí se na správném chodu školy. 30. září 2020 navštíví žáci 2.–5. ročníku Záchranářský sbor v Příbrami.

Dana Kunrtová

Reklama

Předchozí článekZprávičky z mateřské školičky
Další článekDotace z Fondu obnovy venkova