Společenská kronika – květen 2020

Zdroj: pixabay.com


Blahopřání

Před 100 lety, dne 6. března 1920, se narodil náš tatínek, ale i dědeček a pradědeček, pan učitel Cyril Velebil. Jako dlouholetý sportovec a později i předseda hokejových rozhodčích Čech a Moravy se zabýval tímto sportem celý život.
Jménem rodiny chceme poděkovat za gratulace a dárky k tomuto výročí a za příkladnou péči ošetřujícího personálu Masarykova sanatoria Dobříš z oddělení 3B, kde se v současné době nachází.

Brzké uzdravení přejí dcery Iva, Jaruška a syn Cyril s rodinami.

Dne 1. května 2020 oslaví významné životní jubileum, krásných 85 let, náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Pelikán.

Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a životního optimismu do dalších let přeje celá rodina.

V březnu 2020 oslavili nádherných 61 let společného života manželé Marie a Josef Pelikánovi. Přejeme jim ze srdce další společná léta prožitá ve zdraví, lásce a vzájemném porozumění.

Dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 3. května 2020 by se dožil 70 let můj manžel, pan Stanislav Švehla z Dobříše. Stále na něj vzpomínáme a moc nám chybí. 11. dubna to bylo už 7 let, kdy nás po těžké a dlouhé nemoci opustil.

Manželka Dáša a dcery Petra a Dáša s rodinami.

Dne 13. května 2020 by oslavil náš milovaný manžel, táta, dědeček a skvělý člověk Jan Máša 80. narozeniny.

Stále jsi v našich srdcích, vzpomínáme, rodina.Předchozí článekPozdrav z 2. mateřské školy Dobříš
Další článekPřipomínka 100. výročí narození pana Cyrila Velebila z hokejového pohledu