Slovo pro Štědrý večer 2017

Zdroj foto: Pixabay


Vzejde proutek z pařezu a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův.
(IZAJÁŠ 11,1-4A)
Zvu vás dnes k naději. Naděje se může charakterizovat jako napjaté očekávání. Je to jakýsi provázek, který je napjatý mezi lidmi a událostmi – vytváří spojitost. Mít naději znamená držet napjatý provázek k tomu, na čem nám záleží. Tuhle naději přenesli dobami lidé žijící dávno před narozením Krista. I když všude kolem nich nebylo nikomu do zpěvu a mluvilo se o těch nejhorších prognózách, odmítli se s tím smířit. Slavná minulost byla nenávratně pryč a jejich přítomnost vypadala jako strom, kterému uříznete kmen i s korunou. Zůstal jenom pařez k rozpadu. Jako by jim kdosi řekl: „Už jste k ničemu, tahle země pro vás není, tenhle život už pro vás není!“ A ukázalo se, že ne všichni se dali zastrašit, spojovala je vize jednoho z nich – proroka Izajáše: To, co vidíte, není pouze pařez k hnilobě. Je to vrcholek kořenů, které jsou v zemi. Kdo uříznul korunu, podcenil kořeny. A tak se na tom pařezu za čas objeví výhonek – zjevné znamení nového života.
Křesťané vyznávají, že ta izaiášovská vize, stará téměř tři tisíce let, se již naplnila. Máme na to svátky s českým názvem Vánoce, abychom se radovali, že ta velká lidská naděje nebyla zahanbena, nýbrž došla svého uskutečnění v oněch dnech, kdy vyšlo jakési nařízení od císaře Augusta. Tehdy se v malé vísce v Judsku, v jednom chlívě za domem narodilo dvěma chudým lidem dítě, chlapec. Všechno, od toho jeho zvláštního narození až po jeho smrt, stalo se znamením, že velká naděje lidstva má od Boha svoji odpověď. Naše každodenní doufání má tak silnou podporu. Kdo jste se nenechali strhnout proudem nechuti k životu, nebo i vy, kteří se z té špinavé řeky snažíte vyškrábat na břeh, máte na boží straně velkého a laskavého spojence. Jenom se to narození zdá vyznít naprázdno, pakliže se toho nechopí lidi, kteří budou mít odvahu vidět na starém pařezu potenciál nového stromu. Lidi, kteří vstupují na práh lásky, protože už v prvním kroku vidí potenciál celého krásného domu. Lidi, kteří v obyčejném židovském muži, jenž se narodil kdesi na cestě ve špinavém chlívě a zemřel pro svou lásku k nám – na popravišti u jiné cesty – kteří právě v něm a v jeho slovech najdou pro sebe Boží vzkaz. Ten vzkaz obsahuje sdělení: Těšte se, protože vaše odvážná doufání dostávají v dnešním večeru vzpruhu – Bůh má ve vás zalíbení!
Radostné Vánoce všem.

Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a Hořovicích

Srdečně zveme na bohoslužby v evangelickém kostele:

3. 12. – 1. advent – bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VP
10. 12. bohoslužby v 10.30
17. 12. bohoslužby v 10.30
24. 12. od 10.30 – dětské vánoční pásmo, poté mládež uvede hru „Něco velkého se chystá!“
25. 12. bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VP
31. 12. bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VPPředchozí článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Další článekVšesokolské slety