Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a římskokatolická farnost v Dobříši zve všechny milovníky a přátele krásné hudby na poslední benefiční koncert v tomto roce.
Přijďte v sobotu 30. prosince od 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na vánoční mši od Adama Michny z Otradovic „Již Slunce z Hvězdy vyšlo“ z roku 1654. Jde o rekonstrukci muziky ke slavné bohoslužbě „Na jitřní Božího narození“. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello, připravil a vede Michael Pospíšil.
Komorní soubor Ritornello se zabývá především hudbou 16. a 17. století. Podle programu, který sestavuje ze specialistů na daný obor, mění své obsazení. Jádro souboru tvoří vždy 2–3 hudebníci, kteří často ovládají i více nástrojů. Nedílnou součástí přípravy programu je vlastní intenzivní badatelská a ediční činnost (edice hudby, hymnologie, organologie aj.). Soubor se snaží vrátit hudbu z kategorie „vážné hudby“ mezi základní potřeby člověka, jako je univerzální řeč dorozumění pomocí malých a nejmenších hudebních forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i syrovosti zároveň: barokně-romantický „návrat“. Soubor užívá historických nástrojů nebo jejich věrných replik (loutna, theorba, barokní kytara, niněra, renesanční dudy, barokní moldánky, varhanní positiv, cinky a dulcián, renesanční trombony, šalmaje, chalumeaux, flétny a fistuly, violy da braccio i da gamba, barokní housle, bubny atd.), starých ladění a temperatur, původních herních a pěveckých technik.

Ivo KylarPředchozí článekAdventní tvoření aneb Přijďte si vyrobit originální vánoční ozdoby
Další článekSlovo pro Štědrý večer 2017