Skautský vedoucí vyznamenaný papežem navštívil DobříšV Pastoračním centru svatého Tomáše proběhlo ve středu 11. října promítání dokumentu o historii skautské organizace Skauti bez lilie.

Promítání a následné besedy se účastnil také Miloš Blažek – Merkur, skautský vedoucí, který byl na konci 50. let pro své názory uvězněn. Na Dobříši se neocitl náhodou, neboť jej pojilo dlouholeté přátelství s profesorem Oličem, skautem a dlouholetým ředitelem Gymnázia Karla Čapka Dobříš.

V letošním roce získal Merkur za své celoživotní zásluhy Řád sv. Řehoře Velikého od papeže
Františka. Celé akce se zúčastnilo asi 30 skautů a spřátelené veřejnosti.

Za středisko prof. Oliče Dobříš, Petr Bílek – PierrePředchozí článekPastorační centrum sv. Tomáše Římskokatolická farnost Dobříš
Další článekVýsledky voleb v obci Stará Huť