Setkání starostů Svazku obcí Dobříšska a NovoknínskaMěsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v bistru Stará školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny, týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky svazku. Poté představili kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky, Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava (kde se pro tento rok podařilo rozdělit 526 574 Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb plán prevence kriminality, který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno, že obdobný plán by měl být zpracován i pro město Nový Knín. Starostům byly představeny nové webové stránky svazku. Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění seminářů pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich specifika. Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy–Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Voznice a celému bistru Stará školka za to, že se o nás v průběhu celého setkání starali a připravili nám výborné občerstvení.

Za MAS Brdy–Vltava Ing. Kateřina Boukalová
Za Centrum společných služeb Ing. Petra SvojtkováPředchozí článekCACIT Dobříš dětské odpoledne „O psech se psy“
Další článekSummer Fest Dobříš 21.–22. 7. 2017