Setkání starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska

28


Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v bistru Stará školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny, týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky svazku. Poté představili kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky, Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava (kde se pro tento rok podařilo rozdělit 526 574 Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb plán prevence kriminality, který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno, že obdobný plán by měl být zpracován i pro město Nový Knín. Starostům byly představeny nové webové stránky svazku. Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění seminářů pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich specifika. Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy–Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Voznice a celému bistru Stará školka za to, že se o nás v průběhu celého setkání starali a připravili nám výborné občerstvení.

Za MAS Brdy–Vltava Ing. Kateřina Boukalová
Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

Reklama