Mateřská škola, rekonstrukce a Střítkov – ruku v ruceMilí rodiče, město Dobříš usiluje o snížení spotřeby energie a také o modernizaci městských budov. V této souvislosti bychom vás chtěli informovat, že starší část budovy 5. mateřské školy Dobříš projde ještě v tomto školním roce vnitřní rekonstrukcí. Chtěli bychom zlepšit a obohatit interiér, aby byl pro děti co nejvíce přitažlivý. V rámci těchto úprav dojde k rekonstrukci a modernizaci neméně důležitých prostor, jako je sociální zázemí dvou tříd ve druhém patře staré budovy.

Omezení, neomezení – nové, moderní

Je nám jasné, že takové změny přinesou dočasná omezení a budou vyžadovat pochopení a podporu od rodičů a místních obyvatel. Vzhledem k rozsahu prací bude nezbytné omezit provoz ve staré budově školy na přibližně tři měsíce. Plánované práce by měly probíhat od začátku června do konce srpna 2024, přičemž omezení se nedotkne nové budovy mateřské školy.

Potkávání, informování, řešení

Prozatímní uzavření staré budovy je ale nevyhnutelné k zajištění bezpečnosti a kvality prací. Rozumíme tomu, že toto omezení může být pro některé obtížné, proto jsme v předstihu začali hledat řešení, která by mohla pomoci překonat toto přechodné období s co nejmenšími nepříjemnostmi. Od samého počátku se s vedením školy i městem snažíme být s rodiči v přímém kontaktu a poskytovat jim aktuální informace. Velmi si vážím osobních setkání s rodiči, jejich názorů a postřehů, které nám pomáhají v plánování a zajištění nepřerušené péče o děti.

Řešením je herna

Vstříc vyšla herna Skřítkov sídlící v bývalých Rukavičkářských závodech Dobříš. Alternativní prostory ve Skřítkově poskytnou dětem dočasné útočiště během rekonstrukce, což umožní efektivní postup prací. Herna ve Skřítkově bude sloužit jako dočasná náhrada za uzavřené třídy a bude pro děti ze školy k dispozici v pracovní dny od 6.30 do 14.00 hodin, proto žádáme obyvatele o pochopení ohledně omezeného přístupu do Skřítkova, který bude v červnovém měsíci sloužit primárně potřebám mateřské školy. Pro veřejnost pak budou prostory Skřítkova volné po 14.00. Přizpůsobíte-li své aktivity tomuto omezení a využijte-li Skřítkov v jiný čas, budeme velmi rádi. Věříme, že s vaší podporou úspěšně zvládneme všechny výzvy spojené s rekonstrukcí a že případně vzniklé problémy vyřešíme. Naším cílem je, aby se děti v září vrátily do nově upravených vnitřních prostor. Závěrem nám dovolte poděkovat paní ředitelce a zaměstnancům školy, kteří budou v tomto náročném období péči o děti zajišťovat. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto projektu podílejí. Vaše práce a odhodlání jsou klíčové pro dosažení našich společných cílů.

Jindřiška Romba, místostarostka,
a Jana Trombíková, ředitelka 5. MŠ,
ve spolupráci s odborem pro místní rozvojPředchozí článekJaký bude ředitel školy, školky od září školního roku 2024/2025?
Další článekSoutěž Eurokvíz 2024