Jaký bude ředitel školy, školky od září školního roku 2024/2025?Do mnoha školských zařízení, nejen v Dobříši, jsou zřizovateli vyhlášeny konkurzy na ředitele škol. Zvolení ředitele je velice důležitý krok k upevnění, rozvoji a poskytování předškolního vzdělávání a povinné školní docházky pro děti obyvatel města, vesnice.

V současné době dochází k častým novinkám v oblasti vzdělávání. Objevují se návrhy změn ve vzdělávání žáků, studentů na všech typech škol. Od roku 2005 se mnohokrát změnilo školství, ne vždy to bylo pozitivní a dle našich představ. Je mnoho problémů, se kterými se setkávají pedagogové, rodiče, žáci a studenti.

Ředitelé školských zařízení jsou ti, kteří mají za vše odpovědnost a ovlivňují „jméno“ školy, kterou vedou. Ovlivňují děti, studenty, rodiče i zaměstnance působící na dané škole. Škola je prostředí, které stojí na vzájemné komunikaci, pracovních podmínkách, řešení problémů, které nejsou dané jen v prostoru školy, ale i mimo ni (rodinné situace, finanční zajištění, společenské a osobní představy o vzdělávání a mnoho dalších).

Ředitel je pedagog, který má vést zaměstnance v oblasti učení (metody, didaktiky), ekonom zajišťující hospodárnost provozu škol, psycholog pracující s vlivem prostředí školy na emoce, city a psychické stavy, osoba s potřebnou znalostí právních náležitostí ovlivňující provoz školy a osoba s mnoha dalšími funkcemi. Jmenování ředitele školského zařízení je dáno návrhem konkurzní komise zřizovateli. Členové komise by měli vzít v úvahu, že jejich rozhodnutí o návrhu pořadí uchazečů je prvním krokem, který má pro zřizovatele značný význam k jmenování ředitele. Zřizovatel (obec, město a další organizace) rozhoduje svým výběrem a jmenováním o udržení, rozvoji a zajištění vzdělávání obyvatel. Zřizovatel by měl mít na paměti, že poskytování vzdělávání je veřejnou službou. Stav a situace v jednotlivých školách nám v době školní docházky většinou dává různé typy úkolů, povinností, zklamání, ale také radostí, úspěchů a v budoucnosti má vliv na začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce. Dobré jméno školy je dáno úspěšností žáků v dalším vzdělávání i pracovním uplatnění. Jmenovaným ředitelům přeji, aby jejich vize a představy o školách a vzdělávání byly adekvátní k realitě, legislativě a společenským představám.

Přeji nám, aby se konkurzní řízení na ředitele do daných škol a školek povedlo a naše děti čekalo klidné, motivující a rozvíjející prostředí, které jim nabídne mnoho podnětů k rozvoji dovedností, znalostí a schopností, pedagogům a zaměstnancům pak přeji dobrého a schopného „šéfa“.

Mgr. Eva Burešová, zastupitelkaPředchozí článekJaké nápady žáků ze „Starky“ se budou realizovat pro budoucnost města i školy?
Další článekMateřská škola, rekonstrukce a Střítkov – ruku v ruce