Co se děje v pečovatelské službě a denním stacionáři v Dobříši

Foto: Denisa Havlíčková


Kapacita stacionáře se průběžně obměňuje / plní, skupina klientů se pomalu stabilizuje. Všichni se vzájemně poznávají, zvykají si na sebe. Někteří klienti nás již opustili, změnily se poměry v pečujících rodinách, někteří naši klienti získali místo v pobytovém zařízení. Vše se vyvíjí. Nabídka aktivit stacionáře je pestrá, je vidět, jak lidé mezi svými vrstevníky pookřáli, zvýšila se jejich aktivita a z rodin klientů máme převážně pozitivní odezvu. V rámci tréninku jemné motoriky vzniká spousta krásných drobných výrobků. Některé výtvory si klienti odnesli na Velikonoce domů a ozdobili své domovy, další zůstaly a dělají radost obyvatelům domu.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytli domácí přebytky vlny, látek, firmě Bios za dřevěná kolečka, panu Baštovi za polystyrenová vajíčka. Spoustě věcí lze vdechnout další život. Senioři jsou zvyklí věci opravovat, využívat, zbytečně nevyhazovat.
Naše kreativní aktivizační pracovnice přinášejí množství podnětů i pro trénink paměti, rozvoj a upevňování kognitivních funkcí.

Práce pečovatelů v terénu je pestrá, tady se požadované služby rychleji mění, tedy stále máme kapacitu pomoci vám s péčí o vaše nejbližší.
V únoru a březnu proběhla úspěšná série cestovatelských přednášek. Všichni se těšíme a doufáme, že na podzim bude seriál dál pokračovat.
Pravidelně v úterý ve 14 hod. se scházejí v prostorách pečovatelské služby nad dobrou knihou senioři se zástupci městské knihovny.
Jednou za měsíc probíhá pod vedením paní Marešové kreativní dílnička, která je také otevřená příchozím seniorům.

V dubnu proběhla rekonstrukce v pečovatelské službě, vylepšujeme zázemí pro personál. V denní místnosti pečovatelek a kanceláři paní účetní je nové úsporné osvětlení, dále je čistě vymalováno, položeno nové lino a ladíme ještě nábytek a vybavení, aby prostor, do kterého se vracejí od klientů, byl pro všechny příjemný a útulný.

Po domluvě s CD STUDIEM máme dle jejich návrhu ve výrobě nové informační cedule, které budou během května instalovány, tím se usnadní orientace pro klienty a návštěvníky PS.

Nakoupili jsme květináče a muškáty, další rostlinky máme od soukromých dárců z jejich zahrádek. Chceme spolu s klienty stacionáře a obyvateli domu zkrášlit okna pečovatelské služby a vchod do domu. Já osobně doufám, že nám nikdo výzdobu nezničí, případně neukradne, jako se stalo na poliklinice. Všichni chceme mít krásné prostředí. Je nutné respektovat nedotknutelnost cizího majetku, bohužel to není jen práce „nevychovaných dětí, puberťáků“, na které se spousta věcí svádí. Vzájemně se učme a podporujme v utváření příjemného prostoru. Děti potřebují od dospělých, rodičů, prarodičů i starších kamarádů vidět, že jim není lhostejné, co se kolem nich děje / nepořádek ve veřejném prostoru, na hřišti, u hřbitova, kolem popelnic, kolem silnic a v lese. Když už někdo nechce nic vylepšovat, je to jeho rozhodnutí, volba. OK, ale neměl by ničit a demolovat to, co vytvořili druzí.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mailu reditelka@psdobris.cz nebo volejte 608 777 979 a v případě potřeby můžeme domluvit schůzku.

S pozdravem a přáním klidných dnů
za kolektiv pracovníků pečovatelské služby
Dagmar Mášová, ředitelkaPředchozí článekPražské povstalecké improvizované obrněné vlaky na Dobříši
Další článekJak funguje centrum primární prevence Magdaléna v Dobříši