Čarodějnice i letosPálení čarodějnic, kterému předchází stavění májky, je jednou z mála akcí, které jsou hojně navštěvovány místními občany, ale i přespolními. Těmi dalšími bývají Rozsvícení stromku a Pouťová hasičská soutěž. Velice nás to těší. I když si nemohu odpustit povzdech nad tím, jak báječné by bylo, kdyby se takové návštěvnosti těšily i jiné akce.

Přes avizovaná omezení ohledně zapalování ohňů během posledního dubnového dne a množství vzrušených debat, doporučení a zaručených informací na toto téma, se akce opět vydařila. Velká účast, příjemná atmosféra, malí hasiči se svou ukázkou hašení, na druhou stranu ale zvýšený dohled nad ohňovými jazyky, které se ve větrném počasí snažily prostřednictvím létajících jisker dostat do okolí. Děkujeme všem přítomným za příjemnou atmosféru a panu starostovi a hasičům za organizaci i přispěním nápadem pro malé čarodějnice.

Zpracovala MG, foto: archiv OÚPředchozí článekZŠ Stará Huť
Další článekNOVÝ SMĚR – ČERVEN