22.3 C
Dobris
Neděle, Červenec 21, 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Dobříši

Dne 24. a 25. 5. proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. Republiková volební účast činila 28,72 %. V Dobříši se dostavilo k...

Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – čtvrtý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974 Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen před 4 lety. Cílem byla obnova povrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si...

Navýšení frekvence svozů tříděného odpadu ze sběrných hnízd

Od července firma Dokas posílí svoz separovaného papírového odpadu z nejvíce využívaných sběrných hnízd. Rozhodla o tom rada města na svém 13. zasedání usnesením...

Vážení a milí spoluobčané,

uplynulé období bylo ve znamení řady událostí jak ve městě, tak na dobříšském úřadě. Na tomto místě nelze jmenovat všechny, tak zmíním alespoň ty,...

Městský úřad má nového tajemníka

JUDr. Jan Horník, Ph.D., je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V únoru...

Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práci

Rada města jmenovala komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (předsedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál, Ph.D.,...

Kulatý stůl řešil MESOH – Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Jak se v Dobříši vypořádat s odpadovým hospodářstvím a přípravou na ukončení skládkování, které přinese zdražování poplatků? Jak podpořit snižování množství odpadu?...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených...

Konsolidace IT města Dobříše – projekt v udržitelnosti

Již déle než tři roky uběhly od ukončení projektu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt podstatným způsobem zvýšil HW a SW vybavení...