-0.3 C
Dobris
Úterý, 21 ledna, 2020

Stručné informace z 9. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 14. listopadu 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo patnáct členů zastupitelstva. Starostka informovala o odstoupení členky...

Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci,

v prosinci loňského roku byl na zasedání zastupitelstva města schválen rozpočet města Dobříše na rok 2020. Téma rozpočtu je důležité a pochopitelně budí emoce,...

Změna obecně závazných vyhlášek v roce 2020

Upozorňujeme občany, že na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, konaném dne 12. prosince 2019, byly schváleny obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. 1....

Posuzování žádostí z Grantového fondu města Dobříše v běhu

Město Dobříš má vytvořený Grantový fond města Dobříše, který pomáhá rozvíjet a podporovat potřeby svých občanů. Granty jsou určeny na podporu sportovních, tělovýchovných, kulturních,...

Změna systému placení za odvoz komunálního odpadu v roce 2020

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše byla dne 12. prosince 2019 vydána obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si...

Kostel Povýšení sv. Kříže v urnovém háji opět září v celé své kráse

V minulých letech byla na kostele provedena kompletní oprava krovu a střechy, vloni následovala venkovní fasáda a letos došlo na výměnu oken. Původní okna byla...

Dokončení úpravy komunikací na sídlišti Větrník. Silnice v ulici Plk. B. Petroviče...

Město Dobříš letos ukončilo úpravu komunikací a chodníků na sídlišti Větrník. Kromě oprav povrchů, rozšíření parkovacích ploch, oprav a doplnění chodníků zde vzniklo i nové...

Vážení spoluobčané,

ať už je pro vás advent časem poklidu, nebo obdobím spíše hektickým, vždy je dobré najít si chvilku pro bilancování uplynulého roku, stejně jako...

Povinné označování psů mikročipem od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 se musí psi na území ČR povinně označovat mikročipem. Toto nařízení vstupuje v platnost na základě novely veterinárního zákona č....