9.7 C
Dobris
Pondělí, Září 24, 2018

Volby do Zastupitelstva města Dobříš

Volby do Zastupitelstva města Dobříš se konají: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 6. října...

Město Dobříš má novou interaktivní elektronickou úřední desku

Od 20. 8. je opět v provozu nová elektronická úřední deska, která je umístěna u vstupu do budovy čp. 1602 na Mírovém náměstí (odboru výstavby...

Průzkum – nabídka volnočasových aktivit a sportu

Město Dobříš v rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924 zadalo zpracování analytické studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí. V současnosti...

Vyvolávací systém slouží občanům

Na Městském úřadě Dobříš byl nově spuštěn vyvolávací systém, který určí a pohlídá pořadí k jednotlivým přepážkám agend, které si občan potřebuje na úřadě...

Slovo starosty města Dobříše

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás touto cestou a rád bych se s Vámi, jménem svým i jménem spolupracovníků z vedení města, podělil o dojmy...

Kam za sportem v Dobříši?

Přišlo léto a s ním i prázdniny, na které se hlavně děti i studenti již dlouho těšili. Jaké ale mají možnosti sportovního vyžití ve...

Změny ve vydávání občanských průkazů od července 2018

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského...

Projekt „Město Dobříš – 1. základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba“...

Město Dobříš podalo v polovině května na odbor výstavby a životního prostředí žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad provedl...

Informace pro občany – uzavření přepážek registru řidičů MÚ Dobříš

Z důvodu přechodu na nový systém registru řidičů budou dne 29. 6. uzavřeny přepážky registru řidičů MÚ Dobříš. Rovněž z tohoto důvodu bude dne 4. 7....

Úřad otevřený dětem – beseda žáků se starostou a tajemníkem

Žáci 7. tříd 1. ZŠ Dobříš zaplnili 19. 4. společenský sál Kulturního střediska Dobříš. V úvodní prezentaci přiblížil starosta města Stanislav Vacek obecně státní...