Zprávičky z MŠVážení čtenáři,
velmi rádi se s Vámi podělíme o naše pestré zážitky a předáme Vám další zprávičky z naší školičky.

Veselý duben připravil pro školku široký program se spoustou legrace. Po velikonočních svátcích jsme navštívili naši základní školu, kde nám žáčci ze třetí třídy pod vedením Mgr. Czafíkové zahráli poučnou legendu o Studeném vrchu. Děkujeme paní učitelce a třeťáčkům za pozvání na hudební představení, které bylo zábavné, poutavé, napínavé a všichni v obecenstvu byli příběhem zaujatí.

Radovali jsme se z nových truhlíků s pestrobarevnými květinami a venkovního posezení, které nám zajistil pan starosta. Barvami zářící truhlíky daly zahradě útulný vzhled. S láskou o ně budeme pečovat.

Předškoláčkům nastal významný den zápisu do první třídy. V naší ZŠ děti zápisem provedly pohádkové postavy.

Již tradičně se této role svědomitě ujali žáci pátého ročníku. Letošním tématem bylo Z pohádky do pohádky, a proto hravé úkoly, které na děti čekaly, byly též protkány českými pohádkami a večerníčky. Předškoláčci ve školce o průběhu zápisu radostně vyprávěli a shodli se, že se do školy moc těší. Dokonce se někteří při zápisu paních učitelek ptali, zda by mohli přijít už zítra. Úspěšně také zakončili plavecký výcvik v Aquaparku Příbram, za který byli odměněni diplomem.

Navštívili jsme Městskou knihovnu Dobříš, kde si pro nás paní knihovnice připravily zajímavé interakční programy. Poté jsme se vypravili na výlet do skanzenu Vysoký Chlumec. Děti obdivovaly zručnost a vynalézavost starých řemesel a tradičních činností kolem venkovského hospodářství. Některé aktivity si samy také se zájmem a nadšením vyzkoušely. V samém závěru měsíce jsme přivítali ve školce hasiče, kteří dětem představili toto důležité povolání a předvedli techniku potřebnou k zásahu. Konec dubna jsme završili čarodějnickým rejem v kouzelnických kostýmech.

V rámci dopoledních činností jsme také pekli různé dobroty, vyráběli svíčky z včelích plátů, navštívili památník Karla Čapka, prozkoumávali rozkvétající přírodu a oslavovali Den Země. Už se moc těšíme na nadcházející májový čas a přejeme Vám, milí čtenáři, abyste ho prožili radostně a láskyplně.

Kolektiv pedagogů MŠPředchozí článek
Další článekZprávy ze ZŠ