V Dobříši byla otevřena moderní zbrojnice pro dobrovolné hasiče a nová výjezdová stanice pro záchranáře



Ve středu 10. dubna se v Dobříši konalo slavnostní otevření nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče a nové výjezdové stanice pro záchrannou službu. Toto moderní zařízení, situované v průmyslové zóně na okraji města, poskytne optimální zázemí pro ty, kteří zasahují v případě požárů, nehod a dalších mimořádných událostí.

Postupné přesídlení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dobříš (JSDH Dobříš) do nové zbrojnice bylo dokončeno 31. března po odstěhování z bývalé hasičárny v ulici Plk. B. Petroviče.

Nová zbrojnice, pronajatá městem od pana Váchy na dobu 5 let, nyní poskytuje zázemí jak pro JSDH Dobříš, tak pro záchrannou službu. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s panem Váchou domluvit na přijatelných podmínkách, zajistit tak pro naše dobrovolné hasiče odpovídající zázemí, které si bezesporu zaslouží a které jsme jim jako město již dlouho dlužili. V krizových situacích, jako jsou požáry, povodně, ale i autonehody a další události, jsou právě naši hasiči vždy k dispozici. Mezi jejich další činnost patří také práce s dětmi a já jsem velmi rád, že tito vytrvalí dobrovolní hasiči se dočkali moderního zázemí,“ řekl starosta města Pavel Svoboda v úvodu slavnostního otevření nové hasičárny.

Za možnost realizovat pronájem nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče města vděčí Dobříš mimo jiné také Středočeskému kraji.

„Díky spolupráci a vstřícnosti vedení Středočeského kraje máme dnes možnost využívat tyto prostory nejen pro naše hasiče, ale hlavně je společně sdílet se záchranáři. Celkové měsíční nájemné za tuto novou budovu činí 111 200 Kč a my jsme velmi rádi, že jsme se nejen na tomto domluvili právě se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a celkové náklady za nájemné si tak rozdělili,“ uvedl místostarosta města Dobříše Tomáš Vokurka.

„Sbor dobrovolných hasičů města Dobříše byl založen v roce 1885 a po celá léta se na něj mohli obyvatelé města spolehnout. Stejně tak tomu bude i nadále. Naše výjezdová jednotka čítá celkem 19 chlapů. Během roku vyjíždíme již k 70 až 80 událostem, a to k nejrůznějším, kde zasahujeme sami nebo ve spolupráci s profesionálními hasiči, kolegy z jiných sborů, policií jak státní, tak městskou a v neposlední řadě se zdravotní záchranou službou,“ uvedl k činnosti JSDH Dobříš velitel Jiří Zajíček a dodal, že za všechny členy sboru děkuje vedení města, že se podařilo pro ně najít tyto nové a odpovídající prostory.

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a stříhání pásky se konalo za účasti velitele, předsedy i členů JSDH Dobříš, zástupců vedení města, městského úřadu, ale také za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Skopečka, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, majitele objektu Jana Váchy, ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru v Příbrami Tomáše Horváta, velitele Hasičské záchranné stanice Dobříš Martina Lapky a dalších významných hostů.

Moderní zbrojnice nahradila již dlouhá léta nevyhovující hasičárnu v objektu HZS Dobříš, kde bylo mimo jiné třeba uvolnit místo pro původně plánované rozšíření techniky i personálu.

Nový objekt hasičské zbrojnice je přízemní zděná budova rozdělená do dvou částí. První část tvoří zázemí pro JSDH Dobříš, kde mají hasiči k dispozici velkou garáž se zázemím pro šatní skříně a další vybavení, dále mají k dispozici sociální zařízení, denní místnost a kuchyňku.

Druhou část tvoří prostory Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, která se do objektu přestěhovala společně s dobrovolnými hasiči.

Záchranáři na novém stanovišti v Dobříši, které vzniklo za podpory Středočeského kraje a města Dobříš, budou sloužit ve dvoučlenných posádkách v režimu RZP, tedy řidič a zdravotnický záchranář, nebo sestra se specializací. Na stanovišti budou 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Slavnostního otevření stanice se kromě hejtmanky a vedení města Dobříše účastnil také náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík a ředitel Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje Pavel Rusý.

„Jedna z našich klíčových priorit, když jsme nastoupili do vedení kraje, bylo co možná nejvíce zmodernizovat zdravotnickou záchrannou službu. Když po záchranářích chceme profesionalitu a špičkovou péči, je naší povinností zajistit jim k tomu podmínky, tedy moderní a kvalitní zázemí a spolehlivou techniku a vybavení. Postupně proto modernizujeme výjezdové stanice nebo také přidáváme další. Dobříšská stanice je skvělým příkladem toho, jak se to dá dělat ve spolupráci s městem. Přála bych si, aby každý výjezd z nové stanice skončil šťastně,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Záchranáři mají k dispozici denní místnost, dva pokoje, kuchyňku, sociální zařízení, zázemí pro sklad zdravotnického materiálu, dekontaminační místnost a garáž pro sanitku. Tyto prostory splňují veškeré technické požadavky podle platné legislativy, včetně hygienických, požárních a provozních norem.

„Na celé akci nejvíce oceňuji spolupráci samotného města, naší záchranky a soukromého sektoru, bez jejichž usilovné práce by toto nebylo možné, za což jim patří velké poděkování. Přeji si, aby nové prostory našim záchranářům sloužily co možná nejlépe, a pokud možno řadu výjezdů se šťastným koncem,“ uvedl statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. „Přeji všem zaměstnancům, aby jim nové stanoviště dobře sloužilo a děkuji vedení města Dobříš za výbornou spolupráci a za podporu vedení Středočeského kraje,“ řekl ředitel Pavel Rusý.

Tímto krokem město Dobříš i Středočeský kraj bezesporu potvrzují svůj závazek podporovat dobrovolné hasiče a záchrannou službu a zajišťovat jim co nejlepší podmínky pro jejich nezastupitelnou práci.

Zpracovala DH



Předchozí článekProfesionální hasiči z Dobříše mají nově k dispozici automobilový žebřík se záchranným košem
Další článekHasiče má každý rád