Dobříšští hasiči

Dobříšští hasiči v roce 1910


Na Dobříši působí dvě jednotky. Primární je výjezdový tým profesionálních hasičů v rámci Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje, který sídlí na základně v ul. Plk. B. Petroviče. Vedle profíků funguje dobříšská jednotka sboru dobrovolných hasičů, která od dubna vyjíždí z nové adresy Průmyslová 2121.

V Dobříši byl hasičský záchranný sbor založen 13. září 1885. Příští rok tedy sbor oslaví 140 let. Tehdy měl sbor sedmnáct činných členů a další členy přispívající, mezi něž patřili například všichni členové městského zastupitelstva (sic!) a také správa zámku. Hasičský sbor disponoval stříkačkou zakoupenou městem v roce 1883 za částku tisíc zlatých, včetně dvou kusů savic a 80 metrů hadic. K tomu šest plátěných věder, dva opěrací žebříky, dva hákové žebříky a jednu sekeru.

Od založení město „své“ dobrovolné hasiče trvale podporuje. V letošním roce je v rozpočtu města vyhrazena pro jednotku sboru dobrovolných hasičů částka 1 150 000 Kč.

Vedle toho město pro dobrovolné hasiče pravidelně shání různé dotace, nejčastěji na nákup vybavení (boty, kabáty, helmy apod.). V loňském roce se podařilo získat dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra a Středočeského kraje celkem ve výši 104 536 Kč. (Pozn.: Činnost HZS je financována ze státního rozpočtu.)

Dobrovolní a profesionální hasiči spolu úzce spolupracují. Pokud se objeví větší událost, vyjíždějí k ní jako první profesionální hasiči HZS. V tu chvíli nastupují dobrovolní členové místní JSDH jako záloha, pokud by se objevila nějaká další událost. V případě větších akcí (požáry, autonehody apod.) se na místo sjíždějí všechny dostupné jednotky HZS i JSDH z Dobříše a okolních obcí. Například loni při požáru v Dolních Hbitech takto zasahovalo 30 jednotek.

Co to znamená být dobrovolným hasičem? Máte pohotovost, a když vám na mobil přijde zpráva, jedete na stanici, navlečete hasičský oblek, skočíte do auta a vyrážíte. I když dobříšští dobrovolní hasiči slouží jako záloha a jednotka druhého sledu, přesto počet výjezdů každý rok roste. V loňském roce provedli členové JSDH 67 výjezdů, v průměru tedy častěji než jednou týdně. Mezi největší akce patřily v loňském roce likvidace požárů v areálu Anbremetall, likvidace požáru v třídírně odpadů v Dolních Hbitech a několik velkých požárů polí v okolí Dobříše v době sklizně.

Vedle likvidace požárů či autonehod pomáhají dobrovolní hasiči s likvidací vosích hnízd, rizikovým kácením stromů, transportem nepohyblivých občanů do sanitky, záchranou osob a zvířat z vody a ledu, čerpáním vody po přívalových deštích, asistencí při uzavírkách silnic apod. Dále poskytují požární hlídky na velkých městských akcích a vychovávají budoucí dobrovolníky v dětských kroužcích. A ve volnu trénují, opravují vybavení a účastní se hasičských soutěží. Celkový počet členů sboru dobrovolných hasičů včetně výjezdové skupiny je 67.

Máte zájem to zkusit? Ozvěte se veliteli Jiřímu Zajíčkovi.

Pavel Svoboda,
starostaPředchozí článekZastupitelstvo schválilo klíčové body pro rozvoj města a posiluje regionální spolupráci
Další článekProfesionální hasiči z Dobříše mají nově k dispozici automobilový žebřík se záchranným košem