Zastupitelé naplnili výsledek referenda k otázce o etapizaciPan Jaromír Bláha zpochybňoval v DL 4/2023 rozhodnutí zastupitelstva o způsobu naplnění výsledku referenda a naznačoval vyvolání dalších soudních sporů s městem, nebude-li otázka k etapizaci naplněna podle jeho představ. Tato otázka byla nejednoznačná, protože výsledek hlasování umožňoval různé interpretace. Některé by byly ve zřejmém rozporu s právními předpisy. Proto vloni zastupitelé odmítali referendum vyhlásit. Proč ho tedy vyhlásil na návrh přípravného výboru krajský soud? To vysvětlil v odůvodnění svého rozhodnutí: „Soud je ve věcech místního referenda omezen krátkými lhůtami a nemůže v něm suplovat přezkum opatření obecné povahy. Soud nevylučuje, že se některé z uvedených opatření může v konkrétním případě skutečně jako nepřiměřené nebo jinak nezákonné projevit. Bude úkolem orgánů města nepřiměřenosti v prodlužování etapizace nebo jiné nezákonnosti předejít.“ Soud rozhodl podle principu „v pochybnostech ve prospěch referenda“. A přehodil horký brambor do rukou zastupitelů.

Ti museli rozhodnout v souladu s výsledkem hlasování a zároveň předejít nezákonnosti vyvolané nepředvídatelným, nepřiměřeným prodlužováním etapizace. Museli odmítnout nepochopitelný, iniciátory referenda umanutě prosazovaný záměr: Zastavit na další nepředvídatelnou dobu, i desítek roků, zahajování výstavby v existujících devíti zastavitelných lokalitách a pak ji uvolnit ve všech najednou! Tyto lokality byly určeny k zastavění i před více než dvaceti lety a od roku 2010 na nich nebylo donedávna možné výstavbu zahajovat.
Proč o otázce etapizace nediskutovali aktivisté s vedením města? Proč místo jednání dotlačili město k soudu a připravili ho o nemalé finanční prostředky? Proč chtějí dál pokračovat v poškozování města, vlastníků, vymýšlet další spory, působit všem škody, stresy a znehodnocovat majetek druhých? Proč někdo, kdo se na Dobříš přistěhoval a našel tu nový domov, usiluje vehementně o to, aby si tu už nikdo další na svém zastavitelném pozemku bydlení nepořídil? Je to sobeckost, závist, zlá vůle, nebo jen hloupost?

S přihlédnutím ke všem skutečnostem přijalo zastupitelstvo usnesení, proti kterému hlasovali jen dva zastupitelé. Rozhodlo o řešení, které zohledňuje jak výsledek referenda, tak i pokyn soudu k předejití nezákonnosti nepřiměřeným prodlužováním etapizace. Další výstavba bude umožněna teprve po dosažení 85% zastavěnosti v některé z rozestavěných lokalit. Bude omezená a bude probíhat jen tempem, které stačí vstřebávat infrastruktura města. Podrobnosti stanoví připravovaná změna územního plánu č. 3. Zastupitelé odmítli další zbytečné spory a soudy s vlastníky. Město půjde cestou jednání a dohod se spoluobčany, cestou hledání kompromisů a akceptovatelných řešení.

Šest zastupitelů za hnutí ANO 2011Předchozí článekVýzva veřejnosti: Chcete zažít soudní líčení na vlastní kůži?
Další článekEva Přibylová: Práce a projekty realizované v Dobříši v rámci prevence kriminality běží průběžně celý rok