Výzva veřejnosti: Chcete zažít soudní líčení na vlastní kůži?Staňte se přísedícím u Okresního soudu v Příbrami

I lidé, kteří nemají právní vzdělání, v Česku rozhodují soudní spory. Jde o takzvané laické přísedící, kteří sedí v taláru spolu s profesionálním soudcem, předsedou senátu, u některých kauz v prvním stupni posuzování. Tito přísedící přitom mohou soudce-profesionála i přehlasovat. Staňte se takovým přísedícím u soudu i vy.

Město Dobříš žádá občany, kteří mají zájem působit jako přísedící u Okresního soudu v Příbrami a splňují následující podmínky:
• státní občanství České republiky,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• zkušenosti a morální vlastnosti,
• věk nejméně 30 let,
• negativní lustrační osvědčení (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971),
• čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971),
• trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu zastupitelstva obce,
• nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu),
aby se přihlásili pomocí e-mailu na epodatelna@mestodobris.cz, a to nejpozději do 9. 6. 2023.

V případě vašeho zájmu se pro podrobné informace obraťte osobně na paní Mgr. Bc. Martinu Hrdličkovou, tel. 318 533 309, nebo e-mail: hrdlickova@mestodobris.cz.

Zpracovala DHPředchozí článekSledujte Zastupitelstvo města Dobříše on-line
Další článekZastupitelé naplnili výsledek referenda k otázce o etapizaci