Základní škola Komenského, za podpory města Dobříš, uspořádala akci „Sport pro každého” určenou pro žáky 1. tříd

Foto: Denisa Havlíčková


V Dobříši, ve sportovním areálu přilehlém k dobříšským školám, uspořádala Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, pod vedením pedagoga Ing. Petra Hlinky, MBA, takzvané všestranné sportovní dopoledne s názvem Sport pro každého. Podstatou celé akce byla snaha motivovat žáky 1. tříd k jakémukoli pohybu a prostřednictvím různých aktivit zjistit, která sportovní oblast, či přímo sport by pro ně mohly být vhodné.

Žáci byli rozděleni do malých skupin, samozřejmě byla zohledněna jejich přání být v týmu s tím správným kamarádem. Připraveno bylo několik stanovišť zaměřených na různé dovednosti: obratnost, koordinace, dynamika, prostorová orientace, síla, rychlost, ale i různé dovednosti s míčem. Důraz byl kladen na komplexnost pohybového, vjemového, ale třeba i hmatového aparátu.

Pod vedením několika odborných pedagogů, kteří se žákům nejprve představili a seznámili je s průběhem akce, se začalo hravou rozcvičkou. Následovalo obcházení jednotlivých stanovišť a výkony žáků byly zaznamenávány nikoli pouze do papírových tabulek, ale do speciálně vytvořené aplikace. Díky tomu obdrží rodiče a žáci nejen zaznamenané výkony, jejich vyhodnocení, ale také doporučení sportovních aktivit, které budou pro žáka vhodné. Aplikaci vymyslel a vytvořil jeden z pedagogů, Ing. Petr Hlinka, MBA, který se vedle sportu zabývá také rozvíjející se oblastí IT. Právě její správné využívání i ve vzdělávání je velkým současným tématem.

Foto: Denisa Havlíčková

Petr Hlinka uvádí: „Aplikace Edusport je inovativní výukový software pro tělesnou výchovu. Naše aplikace je navržena tak, aby digitalizovala výuku tělesné výchovy a pomohla žákům získávat digitální kompetence, které jsou v dnešní době klíčové. S Edusportem se žáci stanou součástí moderního a efektivního vzdělávacího procesu, který splňuje požadavky nového RVP. Pomocí našeho softwaru můžete snadno a efektivně získávat data o pohybových schopnostech vašich žáků, což vám umožní měřit a sledovat pokrok v těchto oblastech. Tento přístup pomáhá zvyšovat motivaci a sebevědomí žáků a přibližovat je ke světu sportu a zdravého životního stylu. Edusport tedy může být skvělým nástrojem pro sledování tělesné zdatnosti dětí a zlepšení výuky tělesné výchovy obecně. Díky využívání softwaru by se děti mohly více zapojit do sportovních aktivit, a tím zlepšit svou tělesnou zdatnost a zdraví. Kromě toho by software mohl pomoci udržet děti motivované a zapojené do sportovních aktivit i mimo školní hodiny, což by mohlo vést k dlouhodobému zlepšení tělesné zdatnosti, ke zdraví a k duševní pohodě.”

Aplikaci pozitivně vnímá také ředitel Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, který její využívání ve škole podporuje.

Celé akce se za město Dobříš zúčastnila také místostarostka Dobříše, která považuje sport a zdravý životní styl za jednu z velmi podstatných součástí života. „Pohyb, a to jakýkoliv, je opravdu zásadní. Nejen, že se při něm vyplavují takzvané šťastné hormony – endorfiny – navozující nesmírně potřebnou dobrou náladu, štěstí atd. Pohyb pomáhá i v mnoha jiných oblastech, zlepšuje prokrvení a fungování mozku, snižuje riziko celé řady onemocnění, posiluje kosti a svaly. Má tak velký dopad na naše zdraví. Domnívám se, že pokud budeme naše děti motivovat k pohybu od raného dětství, stane se pohyb postupně běžnou a možná i pravidelnou součástí našich životů. Pojďme formovat zdravější společnost. Poděkování patří všem, kteří akcí děti provedli, a samozřejmě i úžasným žáčkům a jejich rodičům,” dodává místostarostka Jindřiška Romba.

Zpracovala DHPředchozí článekZářijové zprávy ze Starky
Další článekVánoční advent v Dobříši