Vzpomínka na JUDr. Jaroslava Musila, místostarostu města a dlouholetého člena Zastupitelstva města Dobříše

Ve čtvrtek dne 16. dubna 2020 nás navždy opustil skvělý člověk, milující otec a dědeček, právnický odborník a osoba veřejně činná, pan JUDr. Jaroslav Musil. Jeho odchod z tohoto světa byl nečekaný, i přes všechny zdravotní problémy, kterými si v posledních měsících prošel. 26. dubna 2020 by býval oslavil 79. narozeniny.

Narodil se v Ratibořských Horách u Tábora. Školní docházku dokončil na Jedenáctileté střední škole ve Stříbře. Už na střední škole byl rozhodnut, že vstoupí do armády.

V roce 1958, v pouhých 17 letech, nastoupil jako adept vojenského povolání do Staré Boleslavi, kde tehdy sídlil 51. protiletadlový dělostřelecký pluk. Od roku 1961 pokračoval ve své vojenské štaci na základně ve Staré Huti nedaleko Dobříše.

A zde, v Dobříši, našel i svoji životní lásku a budoucí ženu Helenku. Po několika letech strávených ve Staré Huti se s celou rodinou v roce 1981 přestěhoval do Dobříše, kde strávil zbytek svého života. V roce 1981 také absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze s titulem doktor práv.

Z armády JUDr. Musil odešel s hodností kapitána. V 90. letech pak byl po následné rehabilitaci povýšen do hodnosti podplukovníka. Řadu let působil na nejrůznějších podnikových místech jako právník. Vždy nezištně pomáhal těm, kteří právní radu potřebovali, a to bez ohledu na honorář či jinou odměnu. Nikdy neodmítl toho, kdo byl v nouzi.

Byl dobrým kamarádem a přítelem, skvělým a zábavným společníkem, ale také osobou veřejně činnou, která se vždy snažila svými schopnostmi našemu městu prospět. JUDr. Jaroslav Musil byl několik let nadšeným funkcionářem dobříšského fotbalu a od roku 2002 i odpovědným komunálním politikem. Byl zvolen zastupitelem, zastával i funkci místostarosty města. Působil v několika komisích a výborech.

A co rád dělal ve volném čase, co ho těšilo? Rád četl, především knihy o historii, a za příznivého počasí jezdil na kole. Nevynechal žádnou kulturní akci v Dobříši, žádný koncert vážné i populární hudby na zámku i v KD.

Věříme, že si ho všichni budou pamatovat jako přívětivého a milého člověka, který nepřál nikomu nic zlého, ba právě naopak… Byl úžasným otcem své rodině a skvělým a věrným přítelem svým blízkým.

Čest jeho památce.

Za celou zarmoucenou rodinu
dcery Jolana, Šárka a syn OndřejPředchozí článekVzpomínka na Stanislava Sochora
Další článekChcete pracovat s fotbalovými nadějemi?