VzpomínámeDne 24. srpna jsme vzpomněli nedožitých 85 let pana Václava Maška ze Staré Huti, který nás navždy opustil 13. června letošního roku.
Zároveň tímto děkujeme Pohřební službě pana Karla Vlčka za profesionální zajištění pohřbu a důstojné rozloučení.

Nikdy nezapomeneme, truchlící rodina

Dne 5. 9. uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy opustila paní Hana Vimmrová ze Staré Hutě.

S láskou vzpomínají
dcera Kateřina s rodinou a sestra Libuše

Dne 9. 9. 2021 uplyne 5 smutných let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Karel Kříž, který by se dne 1.10.2021 dožil 90 let.

Kdo jste ho znali, věnujte mu svou
vzpomínku s námi.
Stále s láskou vzpomíná rodina

Dne 28. 9. 2021 to bude již 5 let, co nás navždy opustil pan Pavel Břížďala ve věku 62 let, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera,
syn, vnoučata a sestry Marie a JaroslavaPředchozí článekBlahopřání
Další článekInformace Obce Stará Huť