Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku. Ohlédněme se tedy za tím uplynulým. Podařilo se během něj zrealizovat dvě zásadní akce. Jednou byla rekonstrukce budovy základní školy, kdy se podařilo v půdních prostorách vybudovat dvě nové třídy a skladové prostory. Celkové náklady včetně drobných oprav na budově bývalé družiny a pořízení vybavení byly v hodnotě cca 7.5 mil. Kč. Velkou měrou se na přípravných pracích podíleli opět naši dobrovolní hasiči, kteří spolu se zástupci obce pomohli při vyklízení půdy a následně při stěhování nábytku do nových prostor.
Další akcí byla rekonstrukce házenkářského hřiště. Zde byly investice v hodnotě 2 mil. Kč. Nicméně další nemalé prostředky se uspořily díky tomu, že některé práce provedli svépomocí členové oddílu házené a kopané, zastupitelé a rodiče. Během posledních let se oba oddíly značně rozrostly o nadšené členy z řad dětí. V házené už tři roky působí pod vedením Jirky Peška oddíl mladších žákyň, které ale statečně bojují v zápasech i se staršími žačkami, nebo koeduky (smíšená mužstva). V kopané pak vznikly dva týmy přípravek – mladší a starší pod vedením pana Jiřího Nechyby a Ondry Šinágla.
Dále se podařilo změnou vybavení v kuchyni školy zajistit navýšení kapacity vydávaných porcí. I přes již dost nedostatečný stav budovy se snad poněkud usnadní práce školním kuchařkám. Tato akce byla v hodnotě cca 500 tis. Kč. V roce 2016 se také podařilo získat dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení výměnou starých svítidel za nová v LED provedení. Dosud byla zálohově uhrazena pouze část nákladů, dokončení se předpokládá s ohledem na počasí v 1. čtvrtletí roku 2017.
Rád bych znovu poděkoval všem, kdo se podíleli na akcích, které jsme v loňském roce realizovali.
Dále mi dovolte poděkovat všem členům spolků a organizací působících v naší obci. Nemůžeme dostatečně ocenit jejich práci, snahu, energii a nadšení, které do své činnosti vkládají. Jedná se o naše sportovní oddíly kopané a házené, Místní kulturní středisko i se svým spolkem DEHHET a dramatickým a tanečním kroužkem, dobrovolné hasiče s rozvíjejícím se stále úspěšnějším družstvem žen, Klub důchodců se svými neúnavnými aktivitami, Sbor pro občanské záležitosti, který letos přichystal přivítání pro 14 nejen huťských občánků (věhlas jeho obřadů totiž přesahuje hranice naší obce a sbor je žádán občany okolních obcí k uspořádání obřadu). Poděkování patří i vedení místní knihovny za nové aktivity pro děti, do kterých jsou zapojovány místní pohádkové babičky.
V těchto organizacích a spolcích jsou často registrovány, ale především jsou aktivní, celé rodiny. S potěšením pak sledujeme pozvánky na jednotlivé akce, výlety, soutěže a další aktivity.
Přeji všem hodně úspěchů v další činnosti a především stále velký zájem z řad členů, ale i diváků a příznivců.
Děkuji také vedení Památníku Karla Čapka za vzájemnou spolupráci a poskytování zázemí všem akcím, z nichž asi nejvýraznější jsou divadelní představení, ať už dospělých, mládeže, nebo dětí.
A v neposlední řadě patří dík vedení školy i školky, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, či spíše pracovnicím, za jejich práci a mimoškolní aktivity.
Přeji vám všem do nového roku mnoho zdraví, pohody a hodně vzájemného porozumění.

Petr Dragoun, starosta obcePředchozí článekInformace z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2016
Další článekZprávičky z mateřské školičky