Vánoce, Vánoce přicházejí…Milí rodiče, tímto článkem chci za náš Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) oslovit zejména ty z vás, kteří procházejí nebo už možná prošli rozchodem, velmi těžkým životním obdobím, které patří k jedné z nejstresovějších situací v životě vůbec, nejen pro vás, ale i pro vaše děti.

Děti chtějí své rodiče vidět spokojené. Potřebují je pro svůj zdravý vývoj. Jsou pro ně vzory, učí se od nich nápodobou, děti zpravidla milují oba rodiče a nechtějí ztratit ani jednoho z nich.

OSPOD poskytuje poradenství, může odkázat na různé odborníky, ale nemůže být rozhodčím sporu a svárů mezi rodiči. Zastupuje děti, dbá jejich práv a přání. Pokud disponují rodiče pravomocným rozsudkem ve věci výchovy a výživy svých ratolestí, měli by dbát závaznosti tohoto dokumentu, případně možnosti vymahatelnosti plnění druhým rodičem. Pokud v této věci dosud soud nerozhodl, mají oba rodiče rovná práva a je na nich, jak se dohodnou. Nemohou spoléhat na zásah OSPODu nebo policie při asistování u předávání dítěte, případně u dožadování se jeho vydání. OSPOD má právo do rodičovských kompetencí vstoupit pouze v případě podezření na ohrožení života a zdraví dítěte. Konflikty mezi rodiči, hádky jsou nástrojem pomsty, kterou rodiče vedou prostřednictvím toho nejcennějšího, co mají, dítěte. A to si pak následky nese do dalších roků.

Vánoce, tradice, rituály… Zrežírovat Vánoce dětí z rozvedených manželství bývá kolikrát velkou výzvou. Jak neublížit a zvládnout ono zátěžové období při zachování ducha Vánoc a sváteční pohody?
„Osvědčuje se mít zhruba pevný harmonogram se 1–2 výměnami domova, který se mění v sudém a lichém roce,“ říká Ondřej Toth, dětský psycholog organizace „Jak Dál?“.

Každé rodině může vyhovovat něco jiného. Na čem se odborníci shodují, je to, že je důležitá domluva rodičů ohledně prožití svátků – ať už společných, či střídavých – která by měla proběhnout včas a nejlépe dle přání dětí. Dobrou radou zkušených je, že těžiště oslav má být tam, kde je dítě doma. Soud zpravidla rozhoduje dle něj cestou nejspravedlivější – děti se u táty a u mámy ob rok střídají. U jednoho jsou na Vánoce, u druhého na Nový rok.

Vánoce by se také neměly stát bojem o to, kdo dítě oslní hodnotnějším dárkem. Psycholog Ondřej Toth doplňuje: „Zkuste udržet dárky ve finančně rozumných mezích. Pokud se rodiče domluví, jaké dárky a v jaké hodnotě děti od Ježíška obdrží, je to ideální situace.“
To, jak děti prožijí Vánoce, do jisté míry buduje základy pro to, jak jednou v dospělosti budou právě ony trávit svátky zase se svými dětmi. Nezapomínejte na příbuzné, babičky a dědečkové taky rádi uvidí vnoučata u vánočního stromečku. A plno legrace si mohou užít se sestřenicemi a bratranci o vánočních prázdninách, i když to jsou příbuzní „toho mého ex“.
Víc než dárky je čas společně strávený s dětmi, rituály, zážitky, na které se nezapomíná. Vzpomeňte si, i vy jste v dětství zažili Vánoce, co si vybavíte?

Vánoce jsou zátěžové období zejména pro partnery čerstvě rozešlé, citově raněné, řešící problémy vzniklé s nově nabytou samostatností. Šťastné dítě potřebuje mít vyrovnané a spokojené rodiče. Přes veškeré spory je potřeba si opakovaně připomínat, že rodiče mají společný cíl – spokojenost dětí. Vlastní bolest, pocity zrady a smutku z rozpadlého vztahu by neměly převážit nad potřebami dětí a zajištěním klidu a blaha, a to nejen o Vánocích.

Život přináší nejrůznější emoce. Pokud máte pocit, že to sami nebo s pomocí širší rodiny či přátel nezvládnete, využijte pomoc odborníka, psychologa nebo terapeuta, na webu si vyberte dle svých priorit. A neváhejte se obrátit na OSPOD, nejsme psychologové ani soudci, kteří vaše partnerské sváry budou řešit, ale můžeme pomoci zkontaktovat odbornou pomoc a podporu.

Mgr. Věra Fárová, vedoucí sociálního odboru
Městský úřad DobříšPředchozí článekPečovat a žít doma je normální – pečujeme o pečující
Další článekPoděkování dobříšských seniorů za novou službu města – SENIOR TAXI