V Dobříši jsme otevřeli nové muzeum. Přímo v srdci města tak ožívájeho bohatá historie

Foto: Denisa Havlíčková


Slavnostní otevření nového Muzea města Dobříše v Kopáčkově domě se konalo 10. října 2023, symbolicky v 10.10 hod., a představilo expozici plnou historických exponátů, nových informací, fotografií a dalších zajímavostí. Ředitel dobříšského muzea zde vytvořil chronologickou expozici, která představuje bohatou historii Dobříše od pravěku až po listopad 1989.

Rada města Dobříše odsouhlasila na jaře letošního roku pronájem celého Kopáčkova domu, který se nachází přímo v centru města právě za účelem vzniku nového muzea.

„Na základě iniciativy pana Zdeňka a Radka Vystyda a na základě dohody se současným majitelem domu JUDr. Kopáčkem získalo město do dlouhodobého pronájmu cennou historickou budovu. Město nemělo svoje vlastní muzeum, měli jsme depozitář, měli jsme zapůjčenou expozici hraček. Vedle toho zde fungovalo soukromé Muzeum rukavic. Myšlenka spojit všechny expozice do jedné tady byla už dlouho, ale až dnes se nám to konečně podařilo. Při budování expozice nám velmi pomohli majitelé sbírky Muzea rukavic, kteří nám její nejzajímavější část zapůjčili k vystavení,“ uvedl při slavnostním otevření muzea starosta Pavel Svoboda a dodal, jak se on sám zapojil do tvorby muzea a co je pro něj v expozici nejzajímavější: „Měl jsem na začátku velké oči. Chtěl jsem konečně vystavit všechny zajímavé exponáty města. Těch jsou desetitisíce. Pan Michl mě ale brzdil, a tak je nyní vystaveno opravdu to nejzajímavější a nejdůležitější. To vše s velkým ohledem na to, aby byla expozice vzdušná a čitelná. Velkou radost mám z toho, že se podařilo sehnat velmi zajímavé artefakty týkající se genmjr. Josefa Balabána.“

Foto: Denisa Havlíčková

Slavnostního otevření Muzea města Dobříše se účastnilo několik desítek návštěvníků, kteří mohli jako první absolvovat komentovanou prohlídku a prohlédnout si prostory muzea a jeho novou expozici. Mezi čestnými hosty nechyběl patron nového dobříšského muzea pan Ing. Josef Šefránek, syn spisovatele Jana Drdy PhDr. Petr Drda a krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Mgr. Václav Švenda. Ti všichni společně se starostou města Dobříše Pavlem Svobodou a ředitelem muzea Janem Michlem přestřihli pásku, a otevřeli tak nové dobříšské muzeum.

Radost z nového muzea v Dobříš i vyjádřil i Václav Švenda, který prozradil, co ho v expozici zaujalo nejvíce: „Dobříš vnímám jako moderní město s bohatou historií a mám velkou radost, že se městu podařilo otevřít několik nových expozic a přeji, aby muzeum mělo bohatou návštěvnost a aby se tady lidé rádi potkávali. Mě osobně zaujala osobnost významného rodáka Josefa Balabána. Nové muzeum se jistě stane turistickým cílem, který jistě zvýší zájem o město samotné.“

V Kopáčkově domě tak pod záštitou města vzniklo hned několik tematických okruhů expozice:

  • Archeologická Dobříš (pravěk–raný novověk)
  • Dobříš v Habsburské monarchii (1526–1918)
  • Republika československá (1918–1938)
  • Světová válka (1939–1945), se specifickým prostorem pro genmjr. Josef Balabána
  • Dobříš – město rukavic
  • Dobříš v období reálného socialismu (1948– 1989)

Nová expozice vznikala pod rukama ředitele
Depozitáře a archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jana Michla, Ph.D., po dobu čtyř měsíců: „Expozice je složena chronologicky od pravěku až do listopadu 1989. Její podoba byla ovlivněna složením exponátů v depozitáři, kterých jsme měli nejvíce z období Habsburské monarchie. Naopak nejméně jsme měli k dispozici artefakty z období první republiky a ze středověku. U první republiky jsme si proto pomohli fotografiemi a u středověku jsme si zase pomohli rozšířením tématu na vodstvo a geologii,“ prozradil ředitel Muzea města Dobříše a dodal, na co je v expozici nyní pyšný nejvíce: „Nejvíce pyšný jsem na nový přírůstek, který jsme získali jako dar od pana Pavla Fairaisla. Jedná se o prvorepublikovou vojenskou uniformu.

Muzeum města Dobříše může nyní navštívit široká veřejnost každý den v týdnu. Expozici lze plnohodnotně projít i bez průvodce, ale není problém zajistit komentovanou prohlídku pro jednotlivce i skupiny. Přijít mohou také mateřské, základní nebo střední a vysoké školy, pro které bude mít muzeum připravené speciální prohlídky.

Muzeum města Dobříše bude vítat také tematické výstavy. „Už nyní začínám připravovat výstavu na prosinec, jejíž ústředním tématem budou betlémy. Rádi bychom podobné tematické výstavy pořádali následně třikrát až čtyřikrát do roka. Chceme tak lákat občany města i nové návštěvníky, aby se do dobříšského muzea vraceli,“ dodává ředitel muzea Jan Michl.

Kopáčkův dům, který nyní hostí Muzeum města Dobříše, je bezesporu jednou z nejcennějších budov na Mírovém náměstí a jeho nové využití k němu tak perfektně sedí. Tento pozdně barokní dům s mansardovou střechou má za sebou sám o sobě bohatou historii. Dříve totiž sloužil například jako hostinec, řeznictví, městská knihovna, zázemí pro mnoho organizací a již dávno se stal významnou historickou památkou města. Tato historická památka je ukázkou toho, jak se měnila architektura a životní styl během staletí, a nabízí nádherný pohled na minulost města Dobříše. A nyní je právě v této budově propojena bohatá historie města se současností, což potvrdil i starosta města Dobříše, který upřesnil, jak bude celý objekt městem dále využíván: „V rámci nájmu získalo město v budově zázemí pro zaměstnance muzea. V budově bude i nadále fungovat informační středisko města a nově by měl v přízemí budovy vzniknout také kombinovaný klub pro mládež i seniory. Tuto nádhernou budovu chceme tak nyní plně využít.“

Zpracovala DHPředchozí článekDobříš na cestě k demokracii
Další článekSedm radních, dvě klíčové otázky: Jakým směrem se ubírá Dobříš?