Úsekové měření oslavilo roční narozeninyMěsto Dobříš má od 1. 2. 2016 v provozu úsekové měření rychlosti. Hlavním důvodem pro jeho pořízení bylo zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, jeho existence by měla mít i výchovný efekt. Proces úsekového měření probíhá automaticky ve stanoveném a Policií České republiky schváleném úseku, následně se odesílá oznámení o přestupku.

Pořizovací cena tohoto radaru byla 1 633 500 Kč a zahrnovala dodávku zařízení, instalaci potřebného hardwaru a softwaru, zprovoznění a zaškolení užívání a certifikaci všech potřebných komponent. Náklady na provoz těchto měření jsou paušální měsíční platby ve výši 47 445 Kč na základě servisní smlouvy a mzdové náklady na dva zaměstnance městského úřadu kompetentní pro zasílání oznámení a řešení přestupků.

V současné době je na území města Dobříš jeden měřený úsek – v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky „Dobříš, průmyslová zóna“, a dále má Městská policie Dobříš k dispozici mobilní radar. Vlastníkem obou zařízení je město Dobříš. Na základě četných požadavků občanů by se mělo další úsekové měření v budoucnu instalovat dle dopravní situace zejména na opravené komunikace.

Pokuty jsou odstupňovány podle míry porušení zákona od 500 Kč do 2 000 Kč a dále dle zásad správního řízení je přestupci, který dosáhne rychlosti 90 km/h a více, uložen zákaz řízení na dobu minimálně 6 měsíců. K 31. 12. 2016 bylo vylustrováno 13 919 přestupků a na pokutách bylo vybráno (zaplaceno) 5 800 tis. Kč, vyměřeno (doručené výzvy) bylo celkem 6 600 tis. Kč. O využití těchto příjmů pak rozhoduje zastupitelstvo města.
Přeji všem šťastnou cestu bez zbytečných výdajů na pokuty za překročení rychlosti.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekDen Země 2017
Další článekRevitalizace břehových porostů na rybníku Papež