Den Země 2017Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, konkrétně od 17. do 23. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných prostranství a okolí města, součástí oslav však budou i další akce, které různým způsobem upozorní na nutnost chránit naše životní prostředí.

Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, dobříšské školy i další občany města, kteří nikde organizovaní nejsou a chtějí pomoci. Město tradičně zajistí svoz a likvidaci sesbíraného odpadu a dle požadavků vydá igelitové pytle a gumové rukavice.

Pro potvrzení úklidových lokalit i další informace k tématu kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí – e-mail: harmanova@mestodobris.cz, telefon 318 533 380, popřípadě přímo osobní návštěvou (čp. 1602 – nad Penny Marketem).
Podrobnější informace si budete moci přečíst v dubnovém čísle Dobříšských listů a na internetových stránkách města.
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Realizováno v rámci: Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924Předchozí článekDobříšský masopustní průvod 2017
Další článekÚsekové měření oslavilo roční narozeniny