Revitalizace břehových porostů na rybníku PapežV jarních měsících tohoto roku bude provádět naše společnost obnovu porostů na levém břehu rybníka Papež. Vzhledem k poměrně velkému mediálnímu zájmu obyvatel Dobříše jsem se rozhodl celou situaci podrobněji vysvětlit. V průběhu minulého roku jsme opakovaně řešili problémy s padajícími větvemi z odumírajících stromů v břehovém porostu. Na tento stav jsme byli upozorňováni městským úřadem, který reagoval na podněty občanů, pohybujících se po přilehlých pěšinách a cestách v bezprostředním okolí rybníka. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky v sousedství Papeže nejsou jenom majetkem rodiny Colloredo-Mannsfeld, ale zasahují sem i městské pozemky, domluvili jsme se na společném postupu s radnicí. Zaměstnanci našeho rybářského střediska Dobříš se zástupci odboru výstavby a životního prostředí provedli místní šetření, při kterém byly označeny stromy v havarijním stavu. Jedná se zejména o alej starých topolů a vrb na levém břehu Papeže. Celkem bylo označeno cca 150 jedinců. Toto poměrně vysoké množství stromů vyvolalo samozřejmě celou řadu reakcí, a to zejména na sociálních sítích.

V návaznosti na zjištěný stav jsme dne 26. 10. 2016 podali na odbor výstavby a životního prostředí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to právě z důvodu špatného zdravotního stavu označených jedinců a možného nebezpečí ohrožení zdraví či majetku. Do správního řízení se dne 28. 11. 2016 přihlásilo Hnutí Duha Střední Čechy, které mělo ke kácení své výhrady. Byla tedy svolána schůzka na 19. 1. 2017 za účasti zástupců společnosti Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., zaměstnanců odboru výstavby a životního prostředí a zástupce Hnutí Duha Střední Čechy. Všichni přítomní prošli celou inkriminovanou oblast ještě jednou. Po všeobecné diskuzi byl navržen postup revitalizace a obnovy břehových porostů. Celá akce proběhne ve dvou fázích. Do konce letošního března budou odstraněny odumřelé a nebezpečné stromy až po druhý poloostrov. Zástupce Hnutí Duha pan MVDr. Bláha vyjádřil přání ponechat alespoň ty stromy, které se naklánějí nad vodu. Vzhledem ke skutečnosti, že například letos je díky silným mrazům na Papeži velmi rušno, kdy si hlavně děti užívají bruslení, byla tato varianta po vzájemné dohodě zamítnuta. Abychom však vyšli vstříc zájmům ochrany přírody, bylo dohodnuto ponechat téměř bez zásahu území mezi prvním a druhým poloostrovem, kde jsou především staré a rozpadající se vrby bílé. Druhá etapa, která bude následovat na podzim letošního roku, popřípadě na jaře příštího roku, bude spočívat v pokácení odumřelých topolů směrem od druhého poloostrova k přítoku Trnovského potoka. Na místě pokácených stromů je naplánována výsadba odolnějších, dlouhověkých dřevin jako jsou duby, jasany nebo javory.

Vím, že odstranění asi 150 stromů může vyvolat různé negativní emoce a reakce, ale odstranění nebezpečných stromů, jejichž životní cyklus byl naplněn, je nutným zlem z pohledu nás všech, kteří kolem Papeže rádi chodíme na procházky či venčíme psy. Proto doufám, že nová výsadba tyto emoce zmírní, neboť opět oživí břehy Papeže a nabídne nová místa ke hrám a odpočinku nás všech.

Závěrem bych chtěl pořádat všechny návštěvníky této lokality, aby v následujících měsících ve svém zájmu dodržovali bezpečnostní pokyny při provádění sanačních prací.

Ing. Michal Pernica, Ph.D., ředitel Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.Předchozí článekÚsekové měření oslavilo roční narozeniny
Další článekSvoz zahradního odpadu