Starostou města Dobříše zůstává po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobříše Pavel Svoboda. Na post místostarostů nastupují Tomáš Vokurka a Jindřiška RombaVe čtvrtek 20. října se konalo první a zároveň ustavující zasedání Zastupitelstva města Dobříše nového čtyřletého funkčního období. V sále dobříšského kulturního domu se tak prvně sešlo jednadvacet zastupitelů, kteří zvolili starostu, místostarosty, předsedy a členy finančního a kontrolního výboru a hlasovali o výši finančních odměn za funkce ve vedení města.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobříše se sešlo všech jednadvacet znovu nebo nově zvolených zastupitelů z celkem šesti volebních stran. Slavnostní ceremoniál jmenování členů zastupitelstva pro volební období 2022–2026 byl zahájen státní hymnou, po níž zvolení zástupci města složili slib zastupitele, který stvrdili svým podpisem.
Program jednání byl zahájen volbou starosty, kterým se stal na další čtyřleté období Ing. Pavel Svoboda. Ten bude funkci ve vedení města vykonávat jako dlouhodobě uvolněný.
„Děkuju za projevenou důvěru. Chtěl bych říct, že si uvědomuji, že to, že jste mě uvedli do této pozice, znamená nejenom vyjádření výsledků těchto voleb, tedy zohlednění hlasů obyvatel, kteří přišli k volbám a dali hlas těm z vás, kteří dnes večer hlasovali pro, ale jsem starosta i těch, kteří hlasovali pro někoho jiného, jsem starosta i těch, kteří k volbám nepřišli a pokládám se za starostu i za ty, kteří ještě nemají volební právo. Jsem starosta všech občanů Dobříše. Děkuji vám za projevenou důvěru. Budu se snažit, abych ji nezklamal,“ pronesl po svém znovuzvolení starosta města Dobříše.

Následně bylo přistoupeno k volbě dvou místostarostů. Svou funkci na pozici místostarosty obhájil Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., a nově byla do funkce místostarostky zvolena Mgr. Jindřiška Romba, MPA.
Po zvolení vedení města bylo přistoupeno k bodu programu týkajícího se městské rady. Zastupitel Mgr. Tomáš Helebrant, MBA, za stranu ANO 2011 podal před hlasováním o počtu členů v radě města protinávrh, aby se počet členů rady snížil ze sedmi na pět. Jeho hlavním argumentem pro tento návrh bylo možné ušetření finančních prostředků ve výši okolo 1 mil. Kč za rok s tím, že věří, že i pět členů rady města zvládne bez problémů veškerou potřebnou práci. Návrh však zastupitelstvem města přijat nebyl a Rada města Dobříše tak zůstává i nadále sedmičlenná. Vedle starosty a místostarostů v ní usedne Bc. Dagmar Mášová, Štěpán Souček, Ing. arch. Jan Zbíral a Miroslav Sochor.
Zastupitelé zvolili také předsedu finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Lukáš Hořejší. Dalšími členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Martin Musil, Ing. Pavel Pilecký, Miroslav Brajer a Zdeněk Pozděna. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen PhDr. Jan Bureš, Ph.D., a jeho dalšími členy jsou Ing. Jan Slanec a Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.

Při projednávání bodu o odměnách neuvolněných zastupitelů a dalších nárocích se o slovo znovu přihlásil zastupitel Mgr. Tomáš Helebrant, MBA, který navrhl, aby bylo odměňování předsedů a členů výborů a komisí ponecháno ve výši, o které bylo rozhodnuto v roce 2020, tzn. bez zvýšení měsíční odměny za funkci u zastupitelů a zdarma u předsedů a členů, kteří nejsou zastupiteli. Tento návrh zastupiteli přijat nebyl.

V bodě týkajícím se finančních odměn neuvolněných zastupitelů a dalších členů komisí, výborů a dalších orgánů města byla schválena pro neuvolněného zastupitele odměna ve výši 2 100 Kč za měsíc. Neuvolněný člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu města bude odměněn částkou 2 500 Kč za měsíc, ve kterém se zúčastní jednání. Neuvolněný předseda komise rady nebo zvláštního
orgánu města bude odměňován částkou 2 700 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní jednání. Měsíční odměna neuvolněného člena rady města pak byla odhlasována ve výši 8 600 Kč za měsíc. Neuvolněný místostarosta bude za svou funkci dostávat 39 000 Kč měsíčně. Členové výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, budou dostávat odměnu ve výši 400 Kč za jednání, nejvýše však 2 000 Kč za rok.

Další zasedání Zastupitelstva města Dobříše se budou konat tradičně ve čtvrtek od 17.00 hod. To nejbližší je naplánováno na čtvrtek 8. prosince 2022.

Zpracovala DHPředchozí článekJak vidí členové Zastupitelstva města Dobříše práci v prvním roce svého funkčního období?
Další článekPovolební slovo starosty města Dobříše
Pavla Svobody: Děkuji vám!