Společenská kronika – leden 2017Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Marie Kšandová a pan Štefan Drozd.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji tímto OÚ Stará Huť a jmenovitě členkám SPOZ za blahopřání, kytičku a pěkný dárek k mým kulatým narozeninám. Členky SPOZ paní Anička Pechanová a Jarka Březinová jsou milé osoby a jejich účast na mé “oslavě života” byla příjemná a velmi mne potěšila.

Anna Marešová

Vzpomínáme

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 1. ledna uplyne desáté výročí, kdy navždy odešel pan Bohumil Synek.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Marie a dcera Maruška s rodinou.Předchozí článekMístní knihovna
Další článekNárodní házená