Společenská kronika – duben 2017

35


Významného životního jubilea
se v měsíci dubnu dožívá
paní Marie Synková

Srdečně blahopřejeme!

Reklama