Společenská kronika – červenec–srpenBlahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Marie Steinerová, Anna Hlavatá, Eva Šeflová a pánové Bohuslav Koula, Jiří Kulhánek a Václav Dolejš.

V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví paní Naděžda Cihelková a pan František Slaboň.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Poděkování

Děkuji zástupcům Obecního úřadu a SPOZ ve Staré Huti a Klubu důchodců za milá a krásná blahopřání a předání dárků u příležitosti mého životního jubilea 80 let.

Vladimír Kozohorský

Ráda bych poděkovala všem, kteří mi udělali radost při mém jubileu. Mým kamarádkám, které mi pomáhaly s pohoštěním. Všem, kteří mi osobně nebo písemně gratulovali i těm, kteří mě poctili milou návštěvou. Jmenovitě uvádím paní Kubátovou a Němcovou za zastupitelstvo a paní Volfovou za Klub důchodců, ale děkuji úplně všem. Miloslava Císařová
Děkuji za osobní blahopřání k mému životnímu jubileu SPOZu a zástupcům obecního úřadu.

Josef Slepička

Vzpomínáme

Dne 5. 7. to bude 5 let, co nás navždy opustila Danuše Milfaitová.

S láskou vzpomíná manžel a dcery s rodinami

 

 

 Předchozí článekPouťové odpoledne ve Staré Huti
Další článekPozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce