SPOLEČENSKÁ KRONIKAVzpomínky

Dovoluji si touto cestou vyjádřit svou hlubokou omluvu paní Plevkové a její rodině. V únorovém vydání Dobříšských listů jsem při opisu textu špatně uvedla datum úmrtí jejího milovaného manžela a způsobila tak nepříjemnosti, které mě velmi mrzí. Prosím tedy ještě jednou za prominutí a vzpomínku na pana Františka Plevku si dovoluji otisknou znovu, a tentokrát samozřejmě se správným datem.

S přáním upřímné soustrasti
Denisa Havlíčková.

Dne 26. února 2023 to byl 1 rok, kdy mě nečekaně opustil můj milovaný manžel pan František Plevka. Byl to rok plný smutku a bolesti nad ztrátou člověka, který se už nikdy nevrátí.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 4. února 2023 uplynuly 4 roky, kdy nás opustil pan Jan Houska.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 9. března 2023 to bude 10 let, co nás opustil po vážné nemoci Zdeněk Vávra. Stále vzpomínáme.

Manželka a synové.

Dne 9. března 2023 uplyne již 19 let, kdy tiše odešla naše milovaná maminka, babička a prababička paní Vlasta Mášová z Dobříše. Dne 30. března 2023 uplyne již 33 let od smrti našeho tatínka pana Miroslava Máši. Dne 11. dubna 2023 uplyne 12 let od smrti našeho bratra pana Vlastíka Máši. Kdo jste znali tyto vzácné lidičky, věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Dcera Mirka a syn Karel s rodinami.


Poděkování

Moc děkuji za uložení nalezeného klíče, 2. února 2023, na pokladně prodejny Lidl Dobříš.

Děkuji, Mitsubishi.Předchozí článekDobříšská jednota Československé obce legionářské
Další článekVážení přátelé zahrádkáři,