Společenská kronikaVzpomínky

Dne 19. května 2022 by naše maminka, babička a prababička, paní Milada Čechová, oslavila 90. narozeniny. Zároveň 14. srpna uplyne již 8 let od jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a bolestí syn Tomáš s rodinou a dcera Hana.

Neodešel jsi navždy, zůstáváš stále živý ve vzpomínkách nás všech, kteří jsme Tě milovali…
Dne 16. června 2022 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček František Novotný.

S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona.

Dne 9. června 2022 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, otec a dědeček pan Zdeněk Peták z Dobříše, který by se letos 28. června dožil 66 let.

S láskou na něj stále vzpomíná celá rodina. Vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 9. června 2022 by se dožil 90 let pan Vratislav Rainer a 3. července 2022 by se paní Věra Rainerová dožila 89 let, oba z Dobříše.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 17. června 2022 tomu bude již 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Palivec z obce Drevníky.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Poděkování

Srdečně děkuji panu starostovi našeho města a zároveň i Klubu seniorů Dobříš za milé blahopřání k mému jubileu.

Jiřina Knesplová, Dobříš

Poděkování panu starostovi, paní místostarostce a panu místostarostovi za přání a dárek k mým 98. narozeninám.Předchozí článekHumanitární koridor přímo na Ukrajinu
Další článekDráčata si na zimní spánek nepotrpí