Přípravné třídy ve 2. ZŠ Dobříš

2. ZŠ DobříšOd září připravujeme otevření přípravných tříd pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad. Žádost o přijetí, kterou je možné si stáhnout na www.2zsdobris.cz, je možno podat kdykoli v ředitelně školy, i při zápisu dětí do 1. tříd. K žádosti je třeba doložit písemné doporučení školského poradenského zařízení.
Výuka v přípravné třídě probíhá v blocích od 8.00 do 11.35 hodin. Činnosti jsou za sebou řazeny v ucelených blocích oddělené odpočinkem, děti se vzdělávají podle ŠVP pro přípravné třídy.
Děti z přípravné třídy mají možnost za měsíční poplatek 200 Kč navštěvovat ranní i odpolední školní družinu.
Za poplatek platný pro daný školní rok se mohou stravovat ve školní jídelně (dopolední svačina a oběd).
Fotografie a plány akcí najdete na webových stránkách školy.

Kofroňová, 2. ZŠ DobříšPředchozí článekOkresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Další článekZápis do lesní komunitní základní školy