Při nárůstu cen a finančních těžkostech vám pomůže Úřad práce ČRJaké možnosti máte, upřesňuje vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Dobříš

Vážení spoluobčané, letošní rok přinesl znatelné zvýšení cen různých komodit včetně místních poplatků. Pokud patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti, a nemáte dostatek prostředků na jejich placení, požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení je základní pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.
Dávkou pomoci v hmotné nouzi je doplatek na bydlení, který pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie nebo o situace, kdy vzrostly například náklady na energie a domácnost prokazatelně nemá prostředky na jejich úhradu.

Občanům, kteří jsou v mimořádně tíživé sociální situaci, nabízí svou pomoc neziskové organizace, díky nimž mohou dostat materiální pomoc – potraviny, oblečení, hygienické přípravky, pleny pro děti aj.
V případě dluhových problémů vám pomůže Člověk v tísni.
Sociální odbor vám mým jménem nabízí předání kontaktů a pomoc při zprostředkování a vyřízení žádostí.

Mgr. Věra Fárová,
vedoucí sociálního odboru Městského úřadu DobříšPředchozí článekFinanční příspěvky pro ohrožené skupiny
Další článekÚspěšný vánoční jarmark v Dobříši získal přes 44 000 Kč pro dětský domov