Přednáška Prevence kriminality (nejen) pro seniory

Zdroj foto: Pixabay


Ve středu 9. srpna uspořádala Městská policie Dobříš v klubovně důchodců Domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí přednášku na téma Prevence kriminality pro seniory. Přednášejícím byl strž. Bc. Václav Svoboda, který je strážníkem Městské policie Dobříš. Přednášky se účastnilo cca 35 seniorů.
Témata, která jsme se seniory probrali a která jsou stále důležitá, byla zejména podomní prodej a obrana proti násilí. Novinkou byla tzv. SOS tlačítka. SOS tlačítko je technická pomůcka, která v případě aktivace při ohrožení života a zdraví seniora přivolá na místo potřebnou pomoc. Město Dobříš v současné době jedná s dodavatelem této technické možnosti pro dobříšské seniory a v současné době je zjišťován formou dotazníkového šetření zájem veřejnosti, zejména samotných seniorů a jejich rodinných příslušníků.
Během přednášky se mohli senioři dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.
Přednáška byla proložena i několika případy z policejní praxe, včetně humorných historek, které zvýšily zajímavost celé akce. Podle pozitivních ohlasů samotných seniorů lze již nyní soudit, že se přednáška povedla, a věřím, že nebude poslední.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekKolik je vlastně Dobříšáků?
Další článekRadní Vystyd mystifikuje veřejnost, Reakce na příspěvek p. Vlnasové