Radní Vystyd mystifikuje veřejnost, Reakce na příspěvek p. VlnasovéV květnovém vydání Dobříšských listů se radní Vystyd ohradil proti mému tvrzení na 18. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, že osobně ovlivňoval pořadí zpracovávání územních studií. To se snažil vyvrátit argumentem, že neměl přímý vliv na vytvoření stávající 4. koncepce rozvoje lokalit města Dobříše. Jako by si Radek Vystyd nepamatoval, že na vytvoření dvou předcházejících „Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříše“ přímý vliv měl:

„…změna č. 2 a 3. Koncepce rozvoje lokalit města Dobříše byly zpracovány, včetně navrženého seznamu pořadí pro pořízení územních studií, na základě ústního podnětu určeného zastupitele pro územní plánování a předsedy komise pro místní rozvoj, pana Radka Vystyda.“ (Zdroj: MÚ Dobříš, úřad územního plánování – zápis z jednání dne 6. 4. 2017 – k vysvětlení důvodů pro zpracování změn Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříše.)

Radkovi Vystydovi přitom neplyne oprávnění k takovému postupu ani z pozice svěřené funkce určeného zastupitele pro územní plánování (dle stavebního zákona), ani z titulu předsedy komise pro místní rozvoj (dle zákona o obcích). Problém je nejen v tom, že radní Vystyd překročil své pravomoci při výkonu svěřených funkcí. V koncepcích navrhl v roce 2015 takové změny, které v pořadí zpracování územních studií upřednostnily lokality Brodce a Úvozová – Ke Bzdince v rozporu se závaznými pravidly etapizace, stanovenými územním plánem, která určují pořadí výstavby na území Dobříše. Rada města Dobříše tyto změny jednohlasně schválila. Přitom nikdo z majitelů vymezených pozemků nepotvrdil, že by stál o rozsáhlou výstavbu rodinných domů v těchto lokalitách. Kdo tedy ve skutečnosti měl zájem o výstavbu rodinných domů, není vůbec jasné. Nebo snad čtenářům ano? Všechna výše uvedená fakta dokládám dokumenty a každý zájemce má příležitost si je ověřit na webových stránkách uloz.to vyhledáním hesla „dobrisstudieuvozova“.

Jana Vlnasová

Reakce na příspěvek p. Vlnasové

Musím se ohradit proti tvrzení paní Vlnasové, že mystifikuji veřejnost. I když jsem se k danému tématu již vyjádřil, zkusím to znovu, a to i přesto, že předem vím, že paní Vlnasová tomu nebude chtít rozumět. Zdůrazňuji, že jakýkoli podnět, byť třeba ústní, musí být samozřejmě založen na pověření rady nebo zastupitelstva města. V tomto případě šlo o pověření rady města. Rada má sedm členů z různých volebních stran. Tudíž tvrdit, že jsem rozhodl sám a úřad koná na základě mého přímého pokynu, je zcela a úplně mimo principy fungování města. Paní Vlnasové přeji mnoho úspěchů v předvolební agitaci a pevně věřím, že pokud se jednou do vedení města dostane, pochopí, že odpovědně spravovat město a vše s tím spojené není nikdy o rozhodování jediné osoby. Je to o spoustě kompromisů založených na vzájemné spolupráci zvolených zastupitelů a motivaci pracovat ve prospěch města.

Radek Vystyd

Pozn. p. Vlnasové: v zápisech z jednání Rady města Dobříše nelze dohledat žádné usnesení, které by dokládalo výše uvedené tvrzení Radka Vystyda. Jinými slovy, neexistuje usnesení, jímž by RM pověřila radního Radka Vystyda k předání podnětu úřadu územního plánování, ohledně změny č. 2 a č. 3. „Koncepce rozvoje lokalit města Dobříše v souvislosti se zpracováním územních studií“.Předchozí článekPřednáška Prevence kriminality (nejen) pro seniory
Další článekŠablony pro školy – co to je?