Přechod u kostelíčkaVšichni obyvatelé našeho města, zejména ti starší, vědí o problému, který způsobuje přecházení v blízkosti hřbitova a urnového háje. Tedy u kostelíčka. Protože jsem měl pocit, že se situace na této křižovatce neřeší nebo lépe řečeno řeší pomalu, zapojil jsem se do hledání řešení. Měl jsem představu, že nejlepší bude zřízení klasických přechodů pro chodce, případně doplněných vhodnými technickými prostředky. Zadali jsme zpracování studie dopravnímu projektantovi, který tento záměr vyprojektoval. Jako ve všech projektech, které se týkají dopravy a komunikací, musí být tento záměr projednán s odpovědným orgánem Policie ČR, v tomto případě Dopravním inspektorátem Policie ČR v Příbrami.

A tady jsem narazil na neproniknutelnou hradbu argumentů odborníků na dopravní bezpečnost. Dozvěděl jsem se mimo jiné, že přechod pro chodce je zcela nejhorší řešení pro přecházení, protože nejvíce střetů mezi vozidlem a chodcem se odehraje na vyznačeném přechodu. Což je ale podle mě zcela logické, protože slušní a odpovědní lidé obvykle přecházejí na přechodu pro chodce, tudíž je vozidlo těžko může porazit někde jinde.

Dále jsem se dozvěděl, že mnohem bezpečnější je přecházení chodců na místech obvyklého přecházení bez vyznačení přechodu zebrou. Zejména proto, že chodci jsou mnohem opatrnější, protože nemají fiktivní představu přednosti. Chodci sice nemají fiktivní představu přednosti, ale řidiči aut místa obvyklého přecházení zcela ignorují a ani je nenapadne, že by měli někoho pustit.
Dále jsem se dozvěděl, že řešení této křižovatky semaforem by bylo technicky velmi komplikované a ke všemu by stálo možná i několik milionů. Problémem je v tomto případě počet komunikací a způsob jejich napojení na křižovatku.

Svůj vliv v tomto případě mají i výhledové poměry a zlomový horizont v blízkosti této křižovatky. Tyto argumenty jsem asi jako jediné pochopil a uznal za rozumné. Jinými slovy jsem získal mnoho informací o tom, že prakticky nic nejde. Jako jediné řešení, které je v tuto chvíli možné a hlavně průchodné u orgánů, které o dopravním řešení rozhodují, je umístění středového ostrůvku, který rozdělí silnici na Prahu uprostřed komunikace tak, aby mohli chodci přejít nejprve jeden jízdní pruh do středu vozovky, kde budou chráněni betonovou zábranou, a pak následně dokončit přecházení druhého jízdního pruhu.

Rozhodně to nebude žádný bezpečnostní zázrak, ale věřte tomu nebo ne, jiná možnost je pro tuto křižovatku nereálná.

Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta městaPředchozí článekArchitektonická studie na nový spolkový dům
Další článekDopravní výchově na dobříšských školách pomůže dětské dopravní hřiště