Dopravní výchově na dobříšských školách pomůže dětské dopravní hřiště

Hlavním posláním dopravní výchovy je zvyšování ochrany života a zdraví dětí v silničním provozu. Městu Dobříš se podařilo získat od Ministerstva dopravy pro podporu dopravní výchovy žáků základních škol mobilní dětské dopravní hřiště. Zapůjčené hřiště bude v období od dubna do června letošního roku umístěno na ploše zimního stadionu v Dobříši.

Akce bude zaměřena na žáky 1.–3. tříd základních škol. Město Dobříš ve spolupráci s Městskou policií Dobříš zajistí kurzy dopravní výchovy. Kurz dopravní výchovy bude trvat 90 minut a bude složen z teoretické a praktické části. Žáci budou seznámeni s bezpečným pohybem na hřišti, vyslechnou přednášku o pravidlech silničního provozu a absolvují praktické jízdy. Pro žáky bude připraveno celkem 8 dětských kol a 6 koloběžek.

Věříme, že akce bude děti bavit a že dopravní hřiště nemáme v Dobříši k dispozici naposled!
Děkujeme Centru služeb pro silniční dopravu a oddělení BESIP za metodickou podporu při zprovoznění mobilního dětského dopravního hřiště.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekPřechod u kostelíčka
Další článekProč jsme se sešli znovu nad projektem revitalizace městské zeleně v Dobříši?