Architektonická studie na nový spolkový důmSpolkový dům Dobříš, architektonická studie, varianta č. 2, leden 2017, 4DS
Vizualizace exteriéru 1, pohled z nároží ulic B. Němcové a J. Wolkera

Záměr města Dobříše transformovat budovu bývalého kina na spolkový dům dostává reálnou podobu. Multifunkční dům by měl sloužit ke vzdělávání a získávání informací, setkávání občanů, k trávení volného času pro celé rodiny a nabízet aktivity jako např. předčítání, promítání filmového klubu, amatérské divadla, besedy apod. Dům by měl mimo jiné i vzdělávat osoby jakéhokoli věku díky rozličným kurzům, např. PC kurzy pro seniory či ženy na mateřské dovolené, rekvalifikační kurzy, výuka cizích jazyků atd. Příjemným doplňkem bude i přátelská kavárna – chráněné pracoviště a místo sociální komunikace.

Budoucí podoba spolkového domu vzešla z architektonické soutěže, kterou vyhrála společnost 4DS, spol. s r.o.

V současné době odbor místního rozvoje zajišťuje, ve spolupráci se zpracovatelem studie Ing. Arch. Lubošem Zemanem, vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s předpokládaným dokončením této PD v 07/2017.
Studie spolkového domu je k dispozici na odboru místního rozvoje MěÚ Dobříš (budova radnice – 2. patro), kde je možnost do ní nahlédnout.

Ke studii město Dobříš pořádá 16. 3. 2017 od 18.00 hodin v prostorách KD tzv. kulatý stůl za účelem seznámení občanů Dobříše s navrženým řešením.

Nikol Sevaldová, propagace městaPředchozí článekSpolečenská kronika – březen 2017
Další článekPřechod u kostelíčka