Poplatek za odpadve výši 1 200 KčZastupitelé na jednání 16. 11. 2023 schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou se zvyšuje od ledna 2024 poplatek za odpad z dosavadních 950 Kč za osobu na 1 200 Kč. Zároveň se zvyšuje hodnota EKO-bodu z 9 Kč na 10 Kč.

Odpadové hospodářství města, které zahrnuje jak svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, tak svoz tříděného odpadu, ale i provoz sběrného dvora či výsyp veřejných košů a likvidaci černých skládek, vykazuje velmi dobré výsledky. Dlouhodobě se daří snižovat množství směsného komunálního odpadu (SKO), který se z Dobříše vozí na skládku na Bytíz.

Za prvních 9 měsíců letošního roku tento druh odpadu poklesl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 23,16 t. To jen na poplatku na skládkovném znamená úsporu 57 458 Kč. Navíc díky dobrému poměru třídění SKO platí město skládkovací poplatek ve sníženém režimu celoročně. Zde město šetří 500 Kč na každé tuně. Při produkci odpadu 978 tun od ledna do září činí úspora 489 315 Kč. Od roku 2024 bude zvýšený poplatek v ceně 1 250 Kč, tudíž by město při nesprávném třídění zaplatilo navíc více než 700 000 Kč. V roce 2022 připadalo na jednoho občana 168 kg SKO. To je hluboce pod průměrem ČR i Středočeského kraje.

V oblasti tříděného odpadu došlo za prvních 9 měsíců letošního roku k obratu trendu. V letech 2018–2021 množství tříděného papíru a plastu meziročně rostlo, v roce 2022 však došlo poprvé k poklesu. Letos množství těchto komodit opět roste. Důvodem je především větší zapojení dalších domácností a důslednější třídění. Roste také zapojení domácností do motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství, takzvaného MESOH. V rámci tohoto systému mají domácnosti online přístup do svého odpadového účtu, kde mohou sledovat statistiku výsypu jejich popelnic, ale i přidělené EKO-body, od kterých se odvíjí poskytovaná sleva z poplatku. Ta u nejlepších činí slevu 70 % z poplatku. Zapojení do MESOH rostlo meziročně ve všech kategoriích, nejvýraznější bylo u panelových domů.

I přes tyto pozitivní trendy se však Dobříš přibližuje k zákonné hranici vytříděného odpadu příliš pomalu. Od roku 2025 by množství vytříděného odpadu mělo tvořit 60 % veškerého svezeného odpadu z katastru města. V roce 2022 jsme však byli jen na 48 %.
Podobně jako v ostatních městech celé České republiky, i na Dobříši náklady na svoz a likvidaci odpadu dlouhodobě rostou. I když na Dobříši nemáme náklady nejvyšší a o svoz i třídění se stará firma Dokas, ve které má město majetkový podíl, přesto celkový náklad přepočtený na jednoho obyvatele v letošním roce činí 1 661 Kč a pro rok 2024 je odhadován na 1 976 Kč. Město v letošním roce nakoupilo s přispěním dotace 1 000 nádob na tříděný odpad, které byly zdarma rozdány zájemcům a přistaveny k bytovým domům. I tyto nádoby tak přispěly k nárustu nákladů. Dalšími faktory, které přispěly k růstu nákladů celkově o 19 % na 18 mil. Kč, bylo zavedení poplatku za likvidaci bioodpadu (doposud jsme platili jen svoz), zdražení skládkovného a započtení inflace. Proto rada města doporučila zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku se zvýšeným poplatkem schválit. Po důkladné diskuzi zastupitelé na čtvrtečním zastupitelstvu vyhlášku se zvýšeným poplatkem schválili.

Od 1. ledna 2024 je tak stanoven poplatek za osobu ve výši 1 200 Kč. I při tomto zvýšení bude město na svoz a likvidaci odpadu dále doplácet, v příštím roce přibližně 6,9 mil. Kč. Zároveň se oproti loňskému roku zvyšuje objem slev na poplatku, které budou započteny těm, kdo dlouhodobě předcházejí vzniku odpadu, snižují produkci SKO a důsledně třídí. Děkuji, že nad odpadem přemýšlíte a pomáháte nám jej snižovat.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekU nás na Dobříši: Poplatek za komunální odpad
Další článekDrastické zvýšení daně z nemovitostina Dobříši bude!