Podpora pečovatelů osob s demencí je nezbytná: Dobříšská pečovatelská služba získala dotaci za účelem vzdělávání a podporyDíky získané dotaci na podporu a vzdělávání v oblasti péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence ze Sociálního fondu MAS Brdy–Vltava se uskutečnily na podzim tři přednášky pro pečující z cyklu „ALZHEIMEROVA NEMOC A JINÉ TYPY DEMENCE“. Přednášky byly příjemné, otevřené a upřímné. Dle reakcí účastníků i velmi přínosné.

Celý tým Pečovatelské služby města Dobříše se účastnil celodenního školení v Hořovicích, v sídle organizace Dementia, téma školení bylo „Komunikace s lidmi s demencí zážitkovou formou“. Kurz byl složen ze šesti modulů, měl teoretickou a praktickou část, jejíž součástí byla i zážitková „hra“ Demetrix. Celý kurz byl velmi interaktivní.

Získané informace si nenecháme pro sebe. Informace a vlastně i zkušenost využijeme při péči o vás či vaše nejbližší.
Další součástí projektu je vznik a podpora svépomocné skupiny pro pečující.

Svépomocná skupina pro pečující

Skupinka pro pečující je komunita lidí, kteří se sdružují za účelem podpory a výměny zkušeností v rámci péče o své blízké. Skupinka vám poskytne podporu, ale i sociální kontakt a prevenci vyhoření, pomáhá zlepšovat kvalitu života samotné pečující osoby. Čas s lidmi s podobnými obavami, starostmi vám může pomoci překonat momenty, kdy nevíte kudy kam. Můžete jen poslouchat, vnímat, dát si čaj „vypnout“ nebo se aktivně zapojit a sdílet své zkušenosti, pomoci druhým získat náhled a uvědomit si, že v tom nikdo není sám. Spousta pečujících se potýká s podobnými starostmi. Buďte otevření učit se od těch, kteří jsou o „krok před vámi“ a předejte své zkušenosti těm, které podobné kroky teprve čekají.

Setkání budou probíhat pravidelně každé druhé úterý v měsíci od 16 do 18 hod. v denním stacionáři Kratochvíle, Dukelské náměstí 443, Dobříš. Nejbližší setkání se uskuteční 12. prosince.
V případě dotazů kontaktujte paní Danu Mlýnkovou: 606 352 331, koordinátorka@psdobris.cz.

Děkuji všem, díky kterým se uskutečnily přednášky, školení a začne znovu fungovat skupina pro pečující.

S úctou Dagmar Mášová,
ředitelka PS DobříšPředchozí článekSPOLEČENSKÁ KRONIKA
Další článekPečovat a žít doma je normální – pečujeme o pečující