Plánovaná oprava kruchtyV červnu tohoto roku byl Zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen fi nanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou nového nástroje, vestavěného do původní varhanní skříně z dílny Josefa Vanického. Na podzim dojde k výměně poškozených podlahových prken a nosných trámů a zkontroluje se statika.
Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit prostor kůru, a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zadní části kostela, kde budou nadále sloužit pro doprovod bohoslužeb. Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, které byly sneseny po schodech a spuštěny po lanech. Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna, a v sobotu 12. srpna byly varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách předány k dalšímu užívání.

Text a foto Ivo KylarPředchozí článekPozvání na září – Pastorační centrum sv. Tomáše Římskokatolická farnost Dobříš
Další článekZměna termínu koncertu – Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši