Náš první školní rokZákladní škola TRNKA má za sebou svůj historicky první školní rok. Absolvovalo jej 10 prvňáčků, 6 druháků a 4 třeťáci, kteří získali nejen potřebné znalosti a vědomosti, ale naučili se toho mnohem více. Hned v září jsme se pustili do prvního společného projektu, kdy jsme si připomněli osobnost knížete Václava a o měsíc později jsme slavili narozeniny paní republiky. Často se také vypravujeme do přírody, ať už běhat do parku nebo zkoumat rostliny a stromy na badatelských výpravách. Navštívili jsme záchranou stanici v Hrachově u Sedlčan, Botanickou zahradu v Praze a Farmu jedné ženy. Máme za sebou i kulturní zážitky – dvě návštěvy divadla Minor, aktivní účast na benefičním koncertě a dramatizaci vánočního příběhu. Účastnili jsme se recitační a výtvarné soutěže. Neopomíjíme ani pohyb – cvičíme v sokolovně, v parku, v zimě jsme chodili bruslit. Moc rádi chodíme do knihovny, kde si půjčujeme knížky nebo si užíváme speciálních programů (Pasování na čtenáře, Klíčování). Čtení je pro nás moc důležité, takže se mu ve vyučování hodně věnujeme – realizujeme dílny čtení, zkoumáme příběhy z různých hledisek, děti dokonce samy své knížky vytvořily. Vyzkoušeli jsme také autorské čtení, kdy starší žák pomáhá mladšímu. Snažíme se vést děti ke spolupráci, toleranci a respektu, rozvíjíme jeji ch sociální dovednosti. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a tvořivost, vedeme je k samostatnému a logickému uvažování, což se skvěle trénuje například v matematice pana prof. Hejného.
Máme radost z toho, co všechno jsme společně prožili, těší nás vidět radostné děti i spokojené rodiče a vnímat, že naše škola je naším společným dílem.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se na nové zážitky v dalším školním roce!

Markéta Svobodová

 Předchozí článekZpráva Okrašlovacího spolku Dobříš
Další článekPoslední ročník Zámek dětem překonal svá očekávání a dokonce i své předešlé ročníky