Město Dobříš má novou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozovenZastupitelstvo města Dobříše se na svém zasedání konaném 12. 11. 2020 usneslo vydat novou obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven.

Cílem této vyhlášky jsou opatření, která budou směřovat k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů města Dobříše, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a podmínek k provozování hostinské činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku podle místních předpokladů.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021 a stanoví, že hostinské provozovny, není-li dále stanoveno jinak, musí mít stanovenou provozní dobu takto:
a) od neděle do čtvrtka v době nejdříve od 8.00 a nejpozději do 2.00 následujícího dne;
b) v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, v době nejdříve od 8.00 a nejpozději do 4.00 následujícího dne.
Zkrácení možnosti provozovat hostinská zařízení o 2 hodiny ráno bylo motivováno snahou zamezit, aby se žáci přijíždějící autobusem nemuseli ráno prodírat davem opilých hostů kouřících před hostinci

Provozovny s převyšujícími službami – ubytovacími, maloobchodními a velkoobchodními v kombinaci s hostinskou činností (tedy provozovny, u nichž je hostinská činnost jen doplňková či okrajová – např. bufety) – mohou mít stanovenu provozní dobu nejdříve od 6.00 a nejpozději do 2.00 od pondělí do neděle. Druhou změnou je stanovení možnosti provozovatelů hostinských zařízení požádat Radu města Dobříše o udělení výjimky ze stanovené doby. Žádost musí být doručena Městskému úřadu Dobříš alespoň 15 dnů před konáním akce, kvůli které má být provozní doba hostinské provozovny delší, a musí obsahovat označení druhu a popisu akce, datum a místo jejího konání, čas zahájení a ukončení, předmět výjimky a zdůvodnění uvedené žádosti. Takto může být udělena výjimka nejpozději do 4.00, a tedy se to týká jen pracovních dnů (tj. pokud nejde o den pracovního klidu) – o víkendu a ve svátcích zůstala zavírací doba na 4 hodinách ráno.

Celé znění vyhlášky, stejně jako všech ostatních platných předpisů, je dostupné na internetové stránce města www.mestodobris.cz v sekci „Občan“ – „Vyhlášky a nařízení“ – „Obecně závazné vyhlášky“ – „OZV č. 7/2020, o omezení provozní doby hostinských provozoven“.

Porušování vyhlášky, stejně jako ostatních právních předpisů města, kontroluje Městská policie Dobříš. Za přestupek může být udělena pokuta až do 100 000 Kč.

Věříme, že tato kultivace prostředí v ranních hodinách přispěje k lepšímu užívání veřejných prostranství zejména ze strany dětí.

Naděžda Mašková, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad,
a Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekVánoční pozdravy dobříšských zastupitelů
Další článekVážení spoluobčané,