Vážení spoluobčané,předvánoční čas bude letos vlivem epidemie covid-19 jiný. Bude ale takový, jaký si ho každý z nás udělá. Řada z nás strávila nějaký čas doma, v nemoci, péčí o děti či blízké nebo na home office z důvodu omezených možností chodit do práce. Mnozí se tak spíše těší na uvolňování a dohánění restů než na adventní čas zklidnění a rozjímání.

Dovolte mi přeci jen ještě trochu těch pracovních zpráv. Na radnici usilovně pracujeme na rozpočtu města na rok 2021. Letos nám vlivem epidemie poklesly příjmy o 24 milionů korun, a to již po započtení částečné vládní kompenzace těchto výpadků. Je to největší propad příjmů za posledních 30 let. Výhled na rok 2021 není lepší, naopak. Podobně je na tom rozpočet státu, všech ostatních měst, mnoha firem i každé rodiny. Při sestavování rozpočtu Dobříše musíme škrtat všechny možné plány na provoz i investice a každou korunu výdajů zvažovat. Dotýká se to nejen chodu města, ale i příspěvkových organizací: škol, školek, knihovny, kulturního domu. Co to znamená konkrétně? Především se nám nepovede opravit všechny ulice či budovy, které by to potřebovaly. Bude však pokračovat rekonstrukce Pražské ulice a navazujících chodníků. Pustíme se konečně do budování Březové ulice, která je dlouhodobě v havarijním stavu. Zahájena bude také celková rekonstrukce ubytovny Větrník, kde jsme na část nákladů již získali dotaci. V plánu máme také zahájení projektu celkové rekonstrukce Komenského náměstí. To je z větších investic vše, na víc bohužel nebudeme mít prostředky. I tak bude třeba tyto investice hradit z úvěrového rámce a v dalších letech postupně splácet. Zní to jako špatné zprávy? Není to bohužel vše. Díváme se také na příjmovou stranu rozpočtu. Uvažujeme o prodeji některých budov, abychom takovým mimořádným příjmem pokryli mimořádný výpadek příjmů. Od nového roku bude zvýšen poplatek za odpad, aby alespoň částečně pokryl vzrůstající náklady za svoz a likvidaci odpadů. O tom, jak nakonec bude rozpočet na r. 2021 vypadat, bude rozhodovat zastupitelstvo města 10. prosince.

I přes omezení chceme, aby naše město bylo dobrým místem k životu. Budeme hledat možnosti, jak s omezenými zdroji i nadále prostředí města zlepšovat. Chystáme se například zpřístupnit jedlový hájek za domovem seniorů či upravit břeh Papeže, aby se tam snáze mohly koupat děti.

Vážení spoluobčané, letošní rok nebyl snadný. Řada z nás musela ze dne na den měnit své plány, přizpůsobovat se, přemýšlet nad dříve samozřejmými věcmi. V době epidemie se ukázalo, že si v Dobříši umíme pomoci. To dokázali například skauti či v poslední době bleskový nábor dobrovolníků do Masarykova sanatoria či domova seniorů. To vše mě naplňuje jistotou, že i nové výzvy společně zvládneme. Přeji Vám krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekMěsto Dobříš má novou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven
Další článekNová kniha o dobříšském zámku