Kulturní dům ve Staré HutiVážení spoluobčané, jak jste již byli informováno prostřednictvím ankety, obec obdržela nabídku ke koupi Kulturního domu ve Staré Huti. V současné době probíhají jednání o ceně. To byl i důvod, proč jsme nebyli schopni uvést konkrétní náklady spojené s koupí. Z Vašich reakcí jsme však velice potěšeni. Ze 400 rozdaných anketních lístků se nám vrátilo 153 odpovědí zpět (133 souhlasných a 20 nesouhlasných). Děkujeme všem za zájem a vyjádření Vašeho názoru, který je pro nás velice důležitý. Uvědomujeme si, že případnou koupí kulturního domu by se obec finančně zavázala na mnoho dalších let. Na druhou stranu má tato budova svůj potenciál a využití.

Velice mnoho Vašich kladných reakcí bylo ve smyslu zachování prostoru pro kulturu, určité hrdosti na stavbu postavenou svépomocí, zachování vlivu na využití budovy. Negativní reakce ve většině případů poukazovala na ekonomickou stránku věci.

Zastupitelé si uvědomují náročnost rozhodování. Anketou jsme si také chtěli rozšířit své obzory o Váš úhel pohledu.
Nicméně kultura v takovém rozměru není asi nikdy výdělečná a nemůžeme očekávat návratnost nákladů na pořízení a rekonstrukci budovy. Můžeme se snažit částečně získat finance z dotací. Otázkou je, co si pod pojmem „kultura“ kdo představí. Ale třeba amatérské divadlo rozhodně není kdovíjaká výdělečná činnost…
Podíváme-li se na problematiku i z jiné stránky, pak se nabízí jiná otázka k zamyšlení: je skutečně v naší obci takový zájem o kulturu, ať už hovoříme o amatérské divadlo, výstavy, knihovnu a další? Buďme upřímní. Podívejme se kolem sebe a vidíme stále stejné osoby navštěvující tyto akce, které účinkující připravují zpravidla ve svém volném čase bez nároku na cokoli. Troufáme si odhadnout, že většina z nich tvoří i účastníky ankety.
Ruku v ruce s případnou investicí do kulturního domu je i zjištění, jaké pořady a aktivity by byly atraktivní pro širokou veřejnost tak, aby byl kulturní dům skutečným přínosem pro své občany. Oceníme Vaše návrhy i v tomto směru.

Ke kulturnímu domu nám pár informací k letošnímu 55. výročí jeho otevření připravil pan Jiří Karel Klika:
V neděli 14. ledna 1962 v 9 hodin bylo zahájeno slavnostní otevření nového kulturního domu. Pásku, kterou drželi žáci zdejší ZŠ Anička Chlumecká a Mirek Bžoch, přestřihl předseda MNV pan Jaroslav Cibulka a pan Josef Stiener. Dle záznamů v kronikách se jednalo ve své době o teprve druhý kulturní dům v okrese Příbram. První byl právě v okresním městě. Kulturní dům byl vybudován v rámci Akce „Z“, pro mladší ročníky v podstatě svépomocí. Nejvíce brigádnických hodin odpracovali pánové Alois Brejcha, Josef Sakař, dále paní Mirvaldová, Mrázková a Zikánová a desítky dalších občanů Staré Huti všech profesí. Pánové Štádler a Čudlý jsou pak autory nápisu na budově.

Na historických fotografiích se vracíme k začátku výstavby kulturního domu na konci 50. let 20. století.Předchozí článekInformace z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 1. 2017
Další článekUčitel / učitelka pro 1. stupeň ZŠ