Informace z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 1. 2017Zastupitelstvo obce schválilo:
– rozpočtovou změnu č. 15/2016

– Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a panem Jiřím Burianem na prodej pozemků parc. č. 835/25 o výměře 91 m2 v k.ú. Stará Huť za cenu 80 Kč/m2.

V diskusi podal starosta obce tyto informace:
– o záměru rozšíření veřejného osvětlení do některých ulic a o plánu výměny svítidel stávajícího veřejného osvětlení v lokalitě nad kolejemi; na akce bude vyhlášeno poptávkové řízení;

– o plánované výměně el. vedení včetně výměny sloupů společností ČEZ v lokalitě bývalých vojenských bytovek; provádějící firma Energon byla poptána na provedení výměny vedení pro veřejné osvětlení v této lokalitě;

– o tom, že se zúčastní nejbližšího jednání rady Města Dobříše, kde chce projednat problematiku provozu hracích automatů na území obce Stará Huť. Zastupitelé se vyjádřili souhlasně k zákazu provozování VHP v obci Stará Huť. Dalším bodem pro jednání by měl být záměr společného vybudování chodníku do Dobříše kolem hřbitova;

– starosta spolu s pěti dalšími zastupiteli provedl prohlídku kulturního domu ve Staré Huti za účelem zjištění stavu jak nemovitosti, tak nabízeného vybavení. Zastupitelé na základě této prohlídky a společné diskuse budou dále s majitelem jednat o ceně.Předchozí článekDobříšské listy – březen 2017
Další článekKulturní dům ve Staré Huti